Przetargi archiwalne

Przetargi archiwalne
PRZETARG NR 03/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Sicienko gmina Sicienko, działka o numerze ewidencyjnym 55/2 ujawniona w KW nr BY1N/00008387/1 powierzchnia działki 0,1489 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana  położona w miejscowości gminnej Sicienko z przeznaczeniem pod cele mieszkaniowe. Miejscowość oddalona od miasta Bydgoszcz o ok. 20 km. W Sicienku mieści się Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, oddział przedszkolny, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Zakład Komunalny, oddział banku, przychodnia, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, punkt apteczny oraz market. Stosunkowo niedaleko przebiega nowo wybudowana droga szybkiego ruchu S5. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane i pojedyncze zabudowania jednorodzinne. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Sportowej dz. nr 96.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

W miejscowości Sicienko obowiązuje aktualnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 55/2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sicienko uchwalonego dnia 26 września 2007 roku Uchwałą nr XIII/67/07 Rady Gminy Sicienko w/w działka znajduje się w strefie B6MN – przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowej.

Cena wywoławcza nieruchomości : 121 000 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 26.08.2022r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium : 10% ceny wywoławczej netto    kwota 12 100 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 23.08.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 25.08.2022r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 03/01/2022/FP
 • Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – kontaktowe : 517 495 632, 885 852 995

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

 
 
PRZETARG NR 04/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Sicienko gmina Sicienko, działka o numerze ewidencyjnym 55/3 ujawniona w KW nr BY1N/00008387/1 powierzchnia działki 0,1481 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana  położona w miejscowości gminnej Sicienko z przeznaczeniem pod cele mieszkaniowe. Miejscowość oddalona od miasta Bydgoszcz o ok. 20 km. W Sicienku mieści się Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, oddział przedszkolny, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Zakład Komunalny, oddział banku, przychodnia, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, punkt apteczny oraz market. Stosunkowo niedaleko przebiega nowo wybudowana droga szybkiego ruchu S5. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane i pojedyncze zabudowania jednorodzinne. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Sportowej dz. nr 96.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

W miejscowości Sicienko obowiązuje aktualnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 55/2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sicienko uchwalonego dnia 26 września 2007 roku Uchwałą nr XIII/67/07 Rady Gminy Sicienko w/w działka znajduje się w strefie B6MN – przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowej.

Cena wywoławcza nieruchomości : 120 000 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 26.08.2022r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium : 10% ceny wywoławczej netto    kwota 12 000 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 23.08.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 25.08.2022r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 04/01/2022/FP
 • Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – kontaktowe : 517 495 632, 885 852 995

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

 

 

PRZETARG NR 05/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Sicienko gmina Sicienko, działka o numerze ewidencyjnym 55/4 ujawniona w KW nr BY1N/00008387/1 powierzchnia działki 0,1480 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana  położona w miejscowości gminnej Sicienko z przeznaczeniem pod cele mieszkaniowe. Miejscowość oddalona od miasta Bydgoszcz o ok. 20 km. W Sicienku mieści się Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, oddział przedszkolny, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Zakład Komunalny, oddział banku, przychodnia, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, punkt apteczny oraz market. Stosunkowo niedaleko przebiega nowo wybudowana droga szybkiego ruchu S5. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane i pojedyncze zabudowania jednorodzinne. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Sportowej dz. nr 96.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

W miejscowości Sicienko obowiązuje aktualnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 55/2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sicienko uchwalonego dnia 26 września 2007 roku Uchwałą nr XIII/67/07 Rady Gminy Sicienko w/w działka znajduje się w strefie B6MN – przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowej.

Cena wywoławcza nieruchomości : 120 000 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 26.08.2022r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium : 10% ceny wywoławczej netto    kwota 12 000 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 23.08.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 25.08.2022r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 05/01/2022/FP
 • Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – kontaktowe : 517 495 632, 885 852 995

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

 

 

PRZETARG NR 06/01/2022/FP

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości: Osówiec, gmina Sicienko, Województwo Kujawsko-pomorskie: działka o numerze ewidencyjnym 17/38 o powierzchni 1,7819 ha, działka o numerze ewidencyjnym 13/9  o powierzchni 0,2809 ha  oraz działka o numerze ewidencyjnym 12/18 o powierzchni 0,0959 ha,  ujawnionych w KW nr BY1N/00012199/7.  

Opis nieruchomości :

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane położone są w miejscowości Osówiec w odległości ok. 13 km od centrum Bydgoszczy, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej nr S5, ok. 6,5 km od miejscowości Sicienko. Bezpośrednie sąsiedztwo działek stanowią grunty niezabudowane rolne z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki znajdują się bezpośrednio przy działkach nr 12/16, 17/37 i 13/8 stanowiących drogę ekspresową. Działka nr 17/38 posiada kształt nieregularny, konfiguracja terenu płaska. Uzbrojenie terenu działki – brak. W bliskiej odległości zlokalizowany dostęp do mediów: prąd i woda. Działka nr 13/9 posiada kształt nieregularny, trójkątny. Konfiguracja terenu płaska. Uzbrojenie terenu działki – brak. W bliskiej odległości zlokalizowany dostęp do mediów: prąd i woda. Działka nr 12/18 posiada kształt nieregularny, trójkątny. Konfiguracja terenu płaska. Uzbrojenie terenu działki – brak. W bliskiej odległości zlokalizowany dostęp do mediów: prąd i woda.

Wszystkie działki mają zjazdy z drogi technicznej usytuowanej wzdłuż trasy S5.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Dla terenu położenia nieruchomości brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z treścią Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sicienko – Uchwała Nr XVIII Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lipca 2016 roku,  nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem A – jednostka o charakterze podmiejskim–inwestycyjno–osadniczo– rolniczym.

Cena łączna wywoławcza nieruchomości : 486 150,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 26.08.2022r. godz.  11.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium : 10% ceny wywoławczej netto    kwota 48 615,00 PLN

Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji lub na konto nr:

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 23.08.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 25.08.2022r. do 14.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 06/01/2022/FP

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe: 517 495 632, 885 852 995.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

 

 

PRZETARG NR 07/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości: Zielonczyn, obręb Strzelewogmina Sicienko,  Województwo Kujawsko-pomorskie: działka o numerze ewidencyjnym 56/4 o powierzchni 11,6297 oraz działka o nr ewidencyjnym 56/6 o powierzchni 1,4997 ha, łącznie powierzchnia 13,1294 ha,  ujawnionych w KW nr BY1N/00033359/0.  

Opis nieruchomości :

Teren pofałdowany, na niewielkim fragmencie na działce 56/4, przy drodze wojewódzkiej porośnięty drzewami. Kształt działki nr 56/4 nieregularny, działki 56/6 zbliżony do trapezu z wąską częścią przeznaczoną na dojazd do nieruchomości. Nieruchomość nieuzbrojona w infrastrukturę, nieogrodzona. Działki usytuowane są wzdłuż drogi krajowej nr 10 i drogi wojewódzkiej nr 244.

Nieruchomość położona jest około 5 km od siedziby Urzędu gminy w Sicienku. Bardzo dobra dostępność do planowanej przez GDDKiA trasy szybkiego ruchu S10 (planowany węzeł zjazdowy ok. 300 m od obu działek). Położenie ekonomiczne b. dobre. Obie działki mogą być w całości zagospodarowane inwestycyjnie. Media: przez teren działki przebiegają linie telekomunikacyjne. W pobliżu dostęp do sieci wodociągowej, energetycznej oraz gazociągowej.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

W gminie Sicienko, obręb Strzelewo obowiązuje dla działek 56/4 i 56/6 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą nr XXXI/196/1997 Rady Gminy Sicienko z dnia 22.01.1997 roku w sprawie zmiany miejscowego planu przestrzennego. Działki nr 56/4 i 56/6 położone są na terenie oznaczonym symbolem: Ł 18 P//S/U – przeznaczone  na cele inwestycyjne – zakłady produkcji, bazy, składy i magazyny.

Cena łączna wywoławcza nieruchomości : 16 090 000,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 26.08.2022r. godz.  13.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium : 5% ceny wywoławczej    kwota 804 500,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 23.08.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 25.08.2022r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 07/01/2022/FP

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 995.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

 
 
PRZETARG NR 08/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Wierzchucinek,  gmina Sicienko, działka o numerze ewidencyjnym 42, ujawniona w KW nr BY1N/00013166/4,  powierzchnia działki 12,1400 ha.

Opis nieruchomości :

Działka gruntu nr 42 o kształcie nieregularnym. Położona jest między Jeziorem Wierzchucińskim Dużym i Małym. Dojazd po drodze utwardzonej. W bliskiej odległości znajdują się ogródki działkowe. Działka  w znacznej części pokryta jest drzewostanem leśnym. Działka posiada bezpośredni dostęp do jeziora ( ponad 100 m linii brzegowej)

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla terenu położenia nieruchomości brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sicienko – Uchwała numer XVII/148/2016 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lipca 2016 roku, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie typu C.

„Jednostka C” – o charakterze ekologiczno – osadniczym: obejmuje teren w granicach obszaru chronionego krajobrazu (Obszar Ochronnego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich) oraz w jego sąsiedztwie. Możliwy jest rozwój budownictwa mieszkaniowego, usług oraz zagospodarowania turystycznego – rozwój zagospodarowania w oparciu o przepisy regulujące funkcjonowanie obszaru chronionego krajobrazu.

Wskazuje się następujący profil funkcjonalny:

 • Ochronna – teren położony w obszarze chronionego krajobrazu,
 • Funkcja uzupełniająca – rekreacyjno – wypoczynkowa, mieszkaniowa

Cena wywoławcza nieruchomości : 1 844 489,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 26.08.2022r. godz.  13.30

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium : 5% ceny wywoławczej netto    kwota 92 224,45 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 23.08.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 25.08.2022r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 08/01/2022/FP
 • Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – kontaktowe : 517 495 632, 885 852 995

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

 
 
PRZETARG NR 09/01/2022/FP

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Osówiec, gmina Sicienko, Województwo Kujawsko-pomorskie: działka o numerze ewidencyjnym 97/4 o powierzchni 1,3909 ha,  ujawnionej w KW nr BY1N/00012199/7.  

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w miejscowości Osówiec w odległości około. 13 km od centrum Bydgoszczy, około 6,5 km od miejscowości gminnej Sicienko. Działka posiada kształt nieregularny. Konfiguracja terenu płaska. Uzbrojenie terenu przyległego do działki – prąd, woda. Bezpośrednie sąsiedztwo działki nr 91/5 stanowiącej drogę ekspresową. Działka posiada również bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej ustanowionej na działkach nr 67/4 i 67/2. Działka zlokalizowana jest w peryferyjnych częściach miejscowości.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Dla terenu położenia nieruchomości brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z treścią Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sicienko – Uchwała Nr XVIII Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lipca 2016 roku,  nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem A – jednostka o charakterze podmiejskim–inwestycyjno–osadniczo– rolniczym.

Cena łączna wywoławcza nieruchomości : 324 450,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 26.08.2022r. godz.  11.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium : 10% ceny wywoławczej netto    kwota 32 445,00 PLN

Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji lub na konto nr:

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 23.08.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 25.08.2022r. do 14.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 09/01/2022/FP

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe: 517 495 632, 885 852 995.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

PRZETARG NR 03/01/2022/FP

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Osówiec, gmina Sicienko, Województwo Kujawsko-pomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 91/7 ujawniona w KW nr BY1N/00012199/7  klasa RIVA, powierzchnia działki 0,9212 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w miejscowości Osówiec w odległości około. 13 km od centrum Bydgoszczy, około 6,5 km od miejscowości gminnej Sicienko. Działka posiada kształt nieregularny, trójkątny. Uzbrojenie terenu przyległego do działki – prąd, woda. Bezpośrednie sąsiedztwo działki nr 91/7 stanowią grunty niezabudowane rolne, działki budowlane oraz nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Działka zlokalizowana jest w peryferyjnych częściach miejscowości.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Dla terenu położenia nieruchomości brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z treścią Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sicienko – Uchwała Nr XVIII Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lipca 2016 roku,  nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem A – jednostka o charakterze podmiejskim–inwestycyjno–osadniczo– rolniczym.

Cena wywoławcza nieruchomości : 250 000,00 PLN

Termin otwarcia ofert  : 01.07.2022r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium : 10% ceny wywoławczej netto    kwota 25 000,00 PLN

Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji lub na konto nr:

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 27.06.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 29.06.2022r. do 14.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 03/01/2022/FP

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe: 517 495 632, 885 852 995.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

 

 

KONKURS NR 05/02/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza konkurs na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w miejscowości: Gabrielin 8 gmina Nakło nad Notecią,  Województwo Kujawsko-pomorskie, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 453/7 ujawnionego w KW nr BY1N/00019900/4, powierzchnia lokalu 53,40 m².

Opis nieruchomości :

Budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, wolnostojący o czterech samodzielnych lokalach. Konstrukcja budynku tradycyjna, ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, dach dwuspadowy kryty papą. Lokal położony jest wyłącznie na parterze. Wyposażony w instalację elektryczną, grzewczą i wod.-kan. Wejście do lokalu od strony północnej ze wspólnego korytarza. Dojazd od drogi publicznej nr 458.

Mieszkanie o powierzchni 53,40 m² składa się z:

 • kuchnia 6,10 m²
 • WC + łazienka 1,50 m²
 • pokój I 23,50 m²
 • pokój II 22,30 m²

Współwłasność 0,2750 części działki 453/7

Sprzedawane mieszkanie zajmowane jest przez lokatora.

Cena wywoławcza nieruchomości : 19 000,00 PLN netto

Termin konkursu 22.06.2022r. godz.  10.00

Miejsce konkursuWojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki konkursu: Konkurs odbędzie się w formie licytacji ustnej. Postępowanie podczas licytacji nie mniej niż 500 zł.

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków konkursu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

KONKURS NR 04/02/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza konkurs na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w miejscowości: Gabrielin 8 gmina Nakło nad Notecią,  Województwo Kujawsko-pomorskie, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 453/7 ujawnionego w KW nr BY1N/00019900/4, powierzchnia lokalu 31,10 m².

Opis nieruchomości :

Budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, wolnostojący o czterech samodzielnych lokalach. Konstrukcja budynku tradycyjna, ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, dach dwuspadowy kryty papą. Lokal położony jest wyłącznie na parterze. Wyposażony w instalację elektryczną, grzewczą i wod.-kan. Wejście do lokalu od strony północnej ze wspólnego korytarza. Dojazd od drogi publicznej nr 458.

Mieszkanie o powierzchni 31,10 m² składa się z:

 • kuchnia 6,10 m²
 • WC + łazienka 1,50 m²
 • pokój I 23,50 m²

Współwłasność 0,1601 części działki 453/7

Sprzedawane mieszkanie zajmowane jest przez lokatora.

Cena wywoławcza nieruchomości : 12 000,00 PLN netto

Termin konkursu 22.06.2022r. godz.  10.15

Miejsce konkursuWojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki konkursu: Konkurs odbędzie się w formie licytacji ustnej. Postępowanie podczas licytacji nie mniej niż 500 zł.

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków konkursu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

KONKURS NR 06/01/2022/FP

Komunikat z dnia 15/06/2022r. – ODWOŁANIE KONKURSU:
Z informacji uzyskanych od mieszkańców wynika, że część osób korzysta z garaży bez uregulowanych stanów prawnych, dlatego jesteśmy zmuszeniu odwołać konkurs do czasu wyjaśnienia sprawy.
Z utrudnienia najmocniej przepraszamy.

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza konkurs na sprzedaż udziałów w gruncie nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w miejscowości Występ, gmina  Nakło nad Notecią,  Województwo Kujawsko-pomorskie, zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 582/5 ujawnionych w KW nr BY1N/00010427/14/23 udziały w działce o powierzchni 0,1369 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa zabudowana na działce nr 582/5, powierzchnia 0,1369 ha położona jest w miejscowości Występ. Miejscowość ta jest oddalona od miasta Nakła nad Notecią o ok. 2 km. Leży przy drodze wojewódzkiej z Nakła do Bydgoszczy. Droga posiada nawierzchnię asfaltową. Nieruchomość położona we wsi, przy wjeździe od strony Nakła nad Notecią. Teren działki płaski, kształt zbliżony do prostokąta. Działka ma dostęp do sieci energetycznej. Teren obecnie zagospodarowany. Na działce znajdują się garaże. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowa. Dojazd do działki ulicą o nawierzchni gruntowej.

Cena wywoławcza nieruchomości : 1000,00 PLN netto za każdy udział.

Termin konkursu 22.06.2022r. godz.  12.00

Miejsce konkursuWojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki konkursu: Konkurs odbędzie się w formie licytacji ustnej. Postępowanie podczas licytacji nie mniej niż 100 zł.

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków konkursu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

KONKURS NR 07/01/2022/FP

Komunikat z dnia 15/06/2022r. – ODWOŁANIE KONKURSU:
Z informacji uzyskanych od mieszkańców wynika, że część osób korzysta z garaży bez uregulowanych stanów prawnych, dlatego jesteśmy zmuszeniu odwołać konkurs do czasu wyjaśnienia sprawy.
Z utrudnienia najmocniej przepraszamy.

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza konkurs na sprzedaż udziałów w gruncie nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w miejscowości Występ, gmina  Nakło nad Notecią,  Województwo Kujawsko-pomorskie, zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 582/6 ujawnionych w KW nr BY1N/00010428/82/19 udziały w działce o powierzchni 0,1088 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa zabudowana na działce nr 582/6, powierzchnia 0,1088 ha położona jest w miejscowości Występ. Miejscowość ta jest oddalona od miasta Nakła nad Notecią o ok. 2 km. Leży przy drodze wojewódzkiej z Nakła do Bydgoszczy. Droga posiada nawierzchnię asfaltową. Nieruchomość położona we wsi, przy wjeździe od strony Nakła nad Notecią. Teren działki płaski, kształt zbliżony do prostokąta. Działka ma dostęp do sieci energetycznej. Teren obecnie zagospodarowany. Na działce znajdują się garaże. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowa. Dojazd do działki ulicą o nawierzchni gruntowej.

Cena wywoławcza nieruchomości : 1000,00 PLN netto za każdy udział.

Termin konkursu 22.06.2022r. godz.  12.15

Miejsce konkursuWojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki konkursu: Konkurs odbędzie się w formie licytacji ustnej. Postępowanie podczas licytacji nie mniej niż 100 zł.

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków konkursu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

KONKURS NR 08/01/2022/FP

Komunikat z dnia 15/06/2022r. – ODWOŁANIE KONKURSU:
Z informacji uzyskanych od mieszkańców wynika, że część osób korzysta z garaży bez uregulowanych stanów prawnych, dlatego jesteśmy zmuszeniu odwołać konkurs do czasu wyjaśnienia sprawy.
Z utrudnienia najmocniej przepraszamy.

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza konkurs na sprzedaż udziałów w gruncie nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w miejscowości Występ, gmina  Nakło nad Notecią,  Województwo Kujawsko-pomorskie, zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 582/7 ujawnionych w KW nr BY1N/00010429/54/20 udziały w działce o powierzchni 0,1135 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa zabudowana na działce nr 582/7, powierzchnia 0,1135 ha położona jest w miejscowości Występ. Miejscowość ta jest oddalona od miasta Nakła nad Notecią o ok. 2 km. Leży przy drodze wojewódzkiej z Nakła do Bydgoszczy. Droga posiada nawierzchnię asfaltową. Nieruchomość położona we wsi, przy wjeździe od strony Nakła nad Notecią. Teren działki płaski, kształt zbliżony do prostokąta. Działka ma dostęp do sieci energetycznej. Teren obecnie zagospodarowany. Na działce znajdują się garaże. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowa. Dojazd do działki ulicą o nawierzchni gruntowej.

Cena wywoławcza nieruchomości : 1000,00 PLN netto za każdy udział.

Termin konkursu 22.06.2022r. godz.  12.30

Miejsce konkursuWojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki konkursu: Konkurs odbędzie się w formie licytacji ustnej. Postępowanie podczas licytacji nie mniej niż 100 zł.

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków konkursu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

KONKURS NR 09/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, ogłasza konkurs na sprzedaż jednego udziału w gruncie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej
w miejscowości Występ, gmina  Nakło nad Notecią,  Województwo Kujawsko-pomorskie, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 582/5, ujawnionego w KW nr BY1N/00010427/1 o powierzchni 0,1369 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa zabudowana na działce nr 582/5, powierzchnia 0,1369 ha położona jest w miejscowości Występ. Miejscowość ta jest oddalona od miasta Nakła nad Notecią o ok. 2 km. Leży przy drodze wojewódzkiej z Nakła do Bydgoszczy. Droga posiada nawierzchnię asfaltową. Nieruchomość położona we wsi, przy wjeździe od strony Nakła nad Notecią. Teren działki płaski, kształt zbliżony do prostokąta. Działka ma dostęp do sieci energetycznej. Teren obecnie zagospodarowany. Na działce znajdują się garaże. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowa. Dojazd do działki ulicą o nawierzchni gruntowej.

Cena wywoławcza nieruchomości : 1 000,00 PLN 

Termin otwarcia ofert  : 01.07.2022r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Termin składania ofert : do dnia 30.06.2022r. do 14.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS  NR 09/01/2022/FP
 • Udział w konkursie mogą wziąć tylko użytkownicy, dzierżawcy działki oraz mieszkańcy Występu.

ZAWARTOŚĆ OFERTY – Materiały obowiązkowe

Imię i nazwisko/nazwa Firmy oferenta, telefon kontaktowy

Adres oferenta/siedziba Firmy,

Dane Firmy : NIP, REGON ,

Data sporządzenia oferty;

Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

Oferowana cena,

Zgoda oferenta na przetwarzanie danych na potrzeby przetargu zgodnie z

„Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków konkursu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

KONKURS NR 10/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, ogłasza konkurs na sprzedaż jednego udziału w gruncie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej
w miejscowości Występ, gmina  Nakło nad Notecią,  Województwo Kujawsko-pomorskie, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 582/5, ujawnionego w KW nr BY1N/00010427/1 o powierzchni 0,1369 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa zabudowana na działce nr 582/5, powierzchnia 0,1369 ha położona jest w miejscowości Występ. Miejscowość ta jest oddalona od miasta Nakła nad Notecią o ok. 2 km. Leży przy drodze wojewódzkiej z Nakła do Bydgoszczy. Droga posiada nawierzchnię asfaltową. Nieruchomość położona we wsi, przy wjeździe od strony Nakła nad Notecią. Teren działki płaski, kształt zbliżony do prostokąta. Działka ma dostęp do sieci energetycznej. Teren obecnie zagospodarowany. Na działce znajdują się garaże. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowa. Dojazd do działki ulicą o nawierzchni gruntowej.

Cena wywoławcza nieruchomości : 1 000,00 PLN 

Termin otwarcia ofert  : 01.07.2022r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Termin składania ofert : do dnia 30.06.2022r. do 14.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS  NR 10/01/2022/FP
 • Udział w konkursie mogą wziąć tylko użytkownicy, dzierżawcy działki oraz mieszkańcy Występu.

ZAWARTOŚĆ OFERTY – Materiały obowiązkowe

Imię i nazwisko/nazwa Firmy oferenta, telefon kontaktowy

Adres oferenta/siedziba Firmy,

Dane Firmy : NIP, REGON ,

Data sporządzenia oferty;

Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

Oferowana cena,

Zgoda oferenta na przetwarzanie danych na potrzeby przetargu zgodnie z

„Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków konkursu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

KONKURS NR 11/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, ogłasza konkurs na sprzedaż jednego udziału w gruncie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej
w miejscowości Występ, gmina  Nakło nad Notecią,  Województwo Kujawsko-pomorskie, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 582/5, ujawnionego w KW nr BY1N/00010427/1 o powierzchni 0,1369 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa zabudowana na działce nr 582/5, powierzchnia 0,1369 ha położona jest w miejscowości Występ. Miejscowość ta jest oddalona od miasta Nakła nad Notecią o ok. 2 km. Leży przy drodze wojewódzkiej z Nakła do Bydgoszczy. Droga posiada nawierzchnię asfaltową. Nieruchomość położona we wsi, przy wjeździe od strony Nakła nad Notecią. Teren działki płaski, kształt zbliżony do prostokąta. Działka ma dostęp do sieci energetycznej. Teren obecnie zagospodarowany. Na działce znajdują się garaże. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowa. Dojazd do działki ulicą o nawierzchni gruntowej.

Cena wywoławcza nieruchomości : 1 000,00 PLN 

Termin otwarcia ofert  : 01.07.2022r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Termin składania ofert : do dnia 30.06.2022r. do 14.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS  NR 11/01/2022/FP
 • Udział w konkursie mogą wziąć tylko użytkownicy, dzierżawcy działki oraz mieszkańcy Występu.

ZAWARTOŚĆ OFERTY – Materiały obowiązkowe

Imię i nazwisko/nazwa Firmy oferenta, telefon kontaktowy

Adres oferenta/siedziba Firmy,

Dane Firmy : NIP, REGON ,

Data sporządzenia oferty;

Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

Oferowana cena,

Zgoda oferenta na przetwarzanie danych na potrzeby przetargu zgodnie z

„Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków konkursu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

KONKURS NR 12/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, ogłasza konkurs na sprzedaż jednego udziału w gruncie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej
w miejscowości Występ, gmina  Nakło nad Notecią,  Województwo Kujawsko-pomorskie, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 582/5, ujawnionego w KW nr BY1N/00010427/1 o powierzchni 0,1369 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa zabudowana na działce nr 582/5, powierzchnia 0,1369 ha położona jest w miejscowości Występ. Miejscowość ta jest oddalona od miasta Nakła nad Notecią o ok. 2 km. Leży przy drodze wojewódzkiej z Nakła do Bydgoszczy. Droga posiada nawierzchnię asfaltową. Nieruchomość położona we wsi, przy wjeździe od strony Nakła nad Notecią. Teren działki płaski, kształt zbliżony do prostokąta. Działka ma dostęp do sieci energetycznej. Teren obecnie zagospodarowany. Na działce znajdują się garaże. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowa. Dojazd do działki ulicą o nawierzchni gruntowej.

Cena wywoławcza nieruchomości : 1 000,00 PLN 

Termin otwarcia ofert  : 01.07.2022r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Termin składania ofert : do dnia 30.06.2022r. do 14.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS  NR 12/01/2022/FP
 • Udział w konkursie mogą wziąć tylko użytkownicy, dzierżawcy działki oraz mieszkańcy Występu.

ZAWARTOŚĆ OFERTY – Materiały obowiązkowe

Imię i nazwisko/nazwa Firmy oferenta, telefon kontaktowy

Adres oferenta/siedziba Firmy,

Dane Firmy : NIP, REGON ,

Data sporządzenia oferty;

Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

Oferowana cena,

Zgoda oferenta na przetwarzanie danych na potrzeby przetargu zgodnie z

„Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków konkursu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

KONKURS NR 13/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, ogłasza konkurs na sprzedaż jednego udziału w gruncie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej
w miejscowości Występ, gmina  Nakło nad Notecią,  Województwo Kujawsko-pomorskie, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 582/6, ujawnionego w KW nr BY1N/00010428/8o powierzchni 0,1088 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa zabudowana na działce nr 582/6, powierzchnia 0,1088 ha położona jest w miejscowości Występ. Miejscowość ta jest oddalona od miasta Nakła nad Notecią o ok. 2 km. Leży przy drodze wojewódzkiej z Nakła do Bydgoszczy. Droga posiada nawierzchnię asfaltową. Nieruchomość położona we wsi, przy wjeździe od strony Nakła nad Notecią. Teren działki płaski, kształt zbliżony do prostokąta. Działka ma dostęp do sieci energetycznej. Teren obecnie zagospodarowany. Na działce znajdują się garaże. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowa. Dojazd do działki ulicą o nawierzchni gruntowej.

Cena wywoławcza nieruchomości : 1 000,00 PLN 

Termin otwarcia ofert  : 01.07.2022r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Termin składania ofert : do dnia 30.06.2022r. do 14.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS  NR 13/01/2022/FP
 • Udział w konkursie mogą wziąć tylko użytkownicy, dzierżawcy działki oraz mieszkańcy Występu.

ZAWARTOŚĆ OFERTY – Materiały obowiązkowe

Imię i nazwisko/nazwa Firmy oferenta, telefon kontaktowy

Adres oferenta/siedziba Firmy,

Dane Firmy : NIP, REGON ,

Data sporządzenia oferty;

Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

Oferowana cena,

Zgoda oferenta na przetwarzanie danych na potrzeby przetargu zgodnie z

„Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków konkursu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

KONKURS NR 14/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, ogłasza konkurs na sprzedaż jednego udziału w gruncie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej
w miejscowości Występ, gmina  Nakło nad Notecią,  Województwo Kujawsko-pomorskie, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 582/6, ujawnionego w KW nr BY1N/00010428/8o powierzchni 0,1088 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa zabudowana na działce nr 582/6, powierzchnia 0,1088 ha położona jest w miejscowości Występ. Miejscowość ta jest oddalona od miasta Nakła nad Notecią o ok. 2 km. Leży przy drodze wojewódzkiej z Nakła do Bydgoszczy. Droga posiada nawierzchnię asfaltową. Nieruchomość położona we wsi, przy wjeździe od strony Nakła nad Notecią. Teren działki płaski, kształt zbliżony do prostokąta. Działka ma dostęp do sieci energetycznej. Teren obecnie zagospodarowany. Na działce znajdują się garaże. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowa. Dojazd do działki ulicą o nawierzchni gruntowej.

Cena wywoławcza nieruchomości : 1 000,00 PLN 

Termin otwarcia ofert  : 01.07.2022r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Termin składania ofert : do dnia 30.06.2022r. do 14.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS  NR 14/01/2022/FP
 • Udział w konkursie mogą wziąć tylko użytkownicy, dzierżawcy działki oraz mieszkańcy Występu.

ZAWARTOŚĆ OFERTY – Materiały obowiązkowe

Imię i nazwisko/nazwa Firmy oferenta, telefon kontaktowy

Adres oferenta/siedziba Firmy,

Dane Firmy : NIP, REGON ,

Data sporządzenia oferty;

Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

Oferowana cena,

Zgoda oferenta na przetwarzanie danych na potrzeby przetargu zgodnie z

„Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków konkursu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

KONKURS NR 15/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, ogłasza konkurs na sprzedaż jednego udziału w gruncie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej
w miejscowości Występ, gmina  Nakło nad Notecią,  Województwo Kujawsko-pomorskie, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 582/7, ujawnionego w KW nr BY1N/00010429/5, o powierzchni 0,1135 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa zabudowana na działce nr 582/7, powierzchnia 0,1135 ha położona jest w miejscowości Występ. Miejscowość ta jest oddalona od miasta Nakła nad Notecią o ok. 2 km. Leży przy drodze wojewódzkiej z Nakła do Bydgoszczy. Droga posiada nawierzchnię asfaltową. Nieruchomość położona we wsi, przy wjeździe od strony Nakła nad Notecią. Teren działki płaski, kształt zbliżony do prostokąta. Działka ma dostęp do sieci energetycznej. Teren obecnie zagospodarowany. Na działce znajdują się garaże. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowa. Dojazd do działki ulicą o nawierzchni gruntowej.

Cena wywoławcza nieruchomości : 1 000,00 PLN 

Termin otwarcia ofert  : 01.07.2022r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Termin składania ofert : do dnia 30.06.2022r. do 14.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS  NR 15/01/2022/FP
 • Udział w konkursie mogą wziąć tylko użytkownicy, dzierżawcy działki oraz mieszkańcy Występu.

ZAWARTOŚĆ OFERTY – Materiały obowiązkowe

Imię i nazwisko/nazwa Firmy oferenta, telefon kontaktowy

Adres oferenta/siedziba Firmy,

Dane Firmy : NIP, REGON ,

Data sporządzenia oferty;

Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

Oferowana cena,

Zgoda oferenta na przetwarzanie danych na potrzeby przetargu zgodnie z

„Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków konkursu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

KONKURS NR 16/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, ogłasza konkurs na sprzedaż jednego udziału w gruncie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej
w miejscowości Występ, gmina  Nakło nad Notecią,  Województwo Kujawsko-pomorskie, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 582/7, ujawnionego w KW nr BY1N/00010429/5, o powierzchni 0,1135 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa zabudowana na działce nr 582/7, powierzchnia 0,1135 ha położona jest w miejscowości Występ. Miejscowość ta jest oddalona od miasta Nakła nad Notecią o ok. 2 km. Leży przy drodze wojewódzkiej z Nakła do Bydgoszczy. Droga posiada nawierzchnię asfaltową. Nieruchomość położona we wsi, przy wjeździe od strony Nakła nad Notecią. Teren działki płaski, kształt zbliżony do prostokąta. Działka ma dostęp do sieci energetycznej. Teren obecnie zagospodarowany. Na działce znajdują się garaże. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowa. Dojazd do działki ulicą o nawierzchni gruntowej.

Cena wywoławcza nieruchomości : 1 000,00 PLN 

Termin otwarcia ofert  : 01.07.2022r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Termin składania ofert : do dnia 30.06.2022r. do 14.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS  NR 16/01/2022/FP
 • Udział w konkursie mogą wziąć tylko użytkownicy, dzierżawcy działki oraz mieszkańcy Występu.

ZAWARTOŚĆ OFERTY – Materiały obowiązkowe

Imię i nazwisko/nazwa Firmy oferenta, telefon kontaktowy

Adres oferenta/siedziba Firmy,

Dane Firmy : NIP, REGON ,

Data sporządzenia oferty;

Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

Oferowana cena,

Zgoda oferenta na przetwarzanie danych na potrzeby przetargu zgodnie z

„Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków konkursu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

KONKURS NR 17/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, ogłasza konkurs na sprzedaż jednego udziału w gruncie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej
w miejscowości Występ, gmina  Nakło nad Notecią,  Województwo Kujawsko-pomorskie, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 582/7, ujawnionego w KW nr BY1N/00010429/5, o powierzchni 0,1135 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa zabudowana na działce nr 582/7, powierzchnia 0,1135 ha położona jest w miejscowości Występ. Miejscowość ta jest oddalona od miasta Nakła nad Notecią o ok. 2 km. Leży przy drodze wojewódzkiej z Nakła do Bydgoszczy. Droga posiada nawierzchnię asfaltową. Nieruchomość położona we wsi, przy wjeździe od strony Nakła nad Notecią. Teren działki płaski, kształt zbliżony do prostokąta. Działka ma dostęp do sieci energetycznej. Teren obecnie zagospodarowany. Na działce znajdują się garaże. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowa. Dojazd do działki ulicą o nawierzchni gruntowej.

Cena wywoławcza nieruchomości : 1 000,00 PLN 

Termin otwarcia ofert  : 01.07.2022r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Termin składania ofert : do dnia 30.06.2022r. do 14.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS  NR 17/01/2022/FP
 • Udział w konkursie mogą wziąć tylko użytkownicy, dzierżawcy działki oraz mieszkańcy Występu.

ZAWARTOŚĆ OFERTY – Materiały obowiązkowe

Imię i nazwisko/nazwa Firmy oferenta, telefon kontaktowy

Adres oferenta/siedziba Firmy,

Dane Firmy : NIP, REGON ,

Data sporządzenia oferty;

Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

Oferowana cena,

Zgoda oferenta na przetwarzanie danych na potrzeby przetargu zgodnie z

„Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków konkursu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

KONKURS NR 18/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, ogłasza konkurs na sprzedaż jednego udziału w gruncie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej
w miejscowości Występ, gmina  Nakło nad Notecią,  Województwo Kujawsko-pomorskie, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 582/7, ujawnionego w KW nr BY1N/00010429/5, o powierzchni 0,1135 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa zabudowana na działce nr 582/7, powierzchnia 0,1135 ha położona jest w miejscowości Występ. Miejscowość ta jest oddalona od miasta Nakła nad Notecią o ok. 2 km. Leży przy drodze wojewódzkiej z Nakła do Bydgoszczy. Droga posiada nawierzchnię asfaltową. Nieruchomość położona we wsi, przy wjeździe od strony Nakła nad Notecią. Teren działki płaski, kształt zbliżony do prostokąta. Działka ma dostęp do sieci energetycznej. Teren obecnie zagospodarowany. Na działce znajdują się garaże. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowa. Dojazd do działki ulicą o nawierzchni gruntowej.

Cena wywoławcza nieruchomości : 1 000,00 PLN 

Termin otwarcia ofert  : 01.07.2022r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Termin składania ofert : do dnia 30.06.2022r. do 14.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS  NR 18/01/2022/FP
 • Udział w konkursie mogą wziąć tylko użytkownicy, dzierżawcy działki oraz mieszkańcy Występu.

ZAWARTOŚĆ OFERTY – Materiały obowiązkowe

Imię i nazwisko/nazwa Firmy oferenta, telefon kontaktowy

Adres oferenta/siedziba Firmy,

Dane Firmy : NIP, REGON ,

Data sporządzenia oferty;

Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

Oferowana cena,

Zgoda oferenta na przetwarzanie danych na potrzeby przetargu zgodnie z

„Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków konkursu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

PRZETARG NR 01/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w miejscowości: Kasprowo 12 gmina Sicienko,  Województwo Kujawsko-pomorskie, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 45/7 ujawnionego w KW nr BY1N/00025742/3, powierzchnia lokalu 56,30 m².

Opis nieruchomości :

Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 56,30 m² składa się z przedpokoju, spiżarni, łazienki z wc, kuchni i dwóch pokoi. Jest usytuowany na piętrze w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, zlokalizowanym na działce nr 45/7 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnica nr 1 o powierzchni 5,00 m², piwnica nr 2 o powierzchni 2,70 m² i pomieszczenie gospodarcze nr 3 o powierzchni 16 m² w miejscowości Kasprowo 12, gmina Sicienko, stanowi samodzielny lokal mieszkalny. Sprzedawane mieszkanie zajmowane jest przez lokatora.

Cena wywoławcza nieruchomości : 19 900,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 08.04.2022r. godz.  12.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium :  5% ceny wywoławczej netto  tj.  kwota 995,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść  do dnia 04.04.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 06.04.2022r. do  godz. 14.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 01/01/2022/FP

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552. Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

PRZETARG NR 07/01/2021/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Mochle gmina Sicienko,  Województwo Kujawsko-pomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 78/6 ujawniona w KW nr BY1N/00012224/2 , powierzchnia działki 9,6905 ha.

Opis nieruchomości :

Działka pokryta jest drzewostanem leśnym, pomiędzy którym znajdują się nieużytki. Dojazd w miarę dogodny. Nieruchomość sąsiaduje z gruntami rolnymi i drogą gminną. Rodzaj użytków : LsIV – 7,7005 ha oraz N – 1,9900 ha.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Dla terenu położenia nieruchomości brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko – zał. Nr 1 i 3 do uchwały Nr XVII/148/2016 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lipca 2016 roku, teren położenia działki jest w jednostce B1 o charakterze rolniczy – osadniczym.

Profil funkcjonalny: Dominujący – rolnictwo ; uzupełniający – mieszkaniowy, gospodarczy.  

Cena wywoławcza nieruchomości : 380 000,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 14.05.2021r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium :  5% ceny wywoławczej netto  tj.  kwota 19 000,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść  do dnia 10.05.2021r.
 • Termin składania ofert : do dnia 12.05.2021r. do  godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 07/01/2021/FP

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

PRZETARG NR 03/01/2021/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Strzelewo gmina Sicienko,  Województwo Kujawsko-pomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 62/5 ujawniona w KW nr BY1N/00012323/6,  klasa PsV, powierzchnia działki 7,2925 ha

Opis nieruchomości :

Teren płaski, w części zachodniej działki o niewielkim wzniesieniu. Nieruchomość nieuzbrojona w infrastrukturę, nieogrodzona. Działka usytuowana jest wzdłuż drogi krajowej nr 10 z dala od zabudowań gospodarskich wsi Strzelewo. Nieruchomość położona jest około 5 km od siedziby gminy. Dostępność komunikacyjna dobra z uwagi na położenie przy drodze krajowej, w odległości ok. 3 km od połączenia drogi krajowej nr 10 z budowaną drogą ekspresową nr S5.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sicienko nr XXXI/196/1997 z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego Nr 7 z dnia 19 marca 1997 r., poz. 33, wyżej wymieniona działka wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem: Ł 19 U – przeznaczonego na cele usług, gdzie obowiązują ustalenia:

– teren przeznacza się na cele usługowe: dopuszcza się lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; uciążliwość działalności prowadzonej w wymienionych obiektach nie może wykraczać poza granice terenu; zabudowa do dwóch kondygnacji o wysokości 9,0 m,

– zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz usług z zakresu służby zdrowia i oświaty

Cena wywoławcza nieruchomości : 766 000,00 PLN netto

Do ceny wywoławczej należy doliczyć 23% VAT

Termin otwarcia ofert  : 20.04.2021r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium :  5% ceny wywoławczej netto  tj.  kwota 38 300,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść  do dnia 14.04.2021r.
 • Termin składania ofert : do dnia 16.04.2021r. do  godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 03/01/2021/FP

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552. Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

PRZETARG NR 04/01/2021/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Gabrielin gmina Nakło nad Notecią,  Województwo Kujawsko-pomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 453/9 ujawniona w KW nr BY1N/00019900/4,  klasa RIIIb, powierzchnia działki 0,3230 ha.

Opis nieruchomości :

Działka posiada kształt nieregularny. Teren działki niezagospodarowany, porośnięty niską roślinnością samosiewną, drzewami liściastymi oraz krzewami. Na terenie działki (w centralnej części znajduje się stacja transformatorowa). Od strony zachodniej przez działkę przebiega sieć wodociągowa. Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Obszar, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Objęta jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Nakło nad Notecią zatwierdzonym uchwałą nr XXVIII/559/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2016 roku. Działka znajduje się na obszarze: MN/RM/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usług.

Cena wywoławcza nieruchomości : 23 000,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 20.04.2021r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium :  5% ceny wywoławczej netto  tj.  kwota 1 150,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść  do dnia 14.04.2021r.
 • Termin składania ofert : do dnia 16.04.2021r. do  godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 04/01/2021/FP

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552. Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

PRZETARG NR 05/01/2021/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Gabrielin gmina Nakło nad Notecią,  Województwo Kujawsko-pomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 453/11 ujawniona w KW nr BY1N/00019900/4,  klasa RIIIb, powierzchnia działki 0,7650 ha.

Opis nieruchomości :

Działka posiada kształt nieregularny. Teren działki niezagospodarowany, porośnięty niską roślinnością samosiewną oraz krzewami. Po środku znajduje się nieużytek, teren po wyschniętym stawie. Działka nie jest użytkowana rolniczo. 43% powierzchni stanowi teren oznaczony w ewidencji symbolem N.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Obszar, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Objęta jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Nakło nad Notecią zatwierdzonym uchwałą nr XXVIII/559/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2016 roku. Działka znajduje się na obszarze: MN/RM/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usług.

Cena wywoławcza nieruchomości : 62 000,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 20.04.2021r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium :  5% ceny wywoławczej netto  tj.  kwota 3 100,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść  do dnia 14.04.2021r.
 • Termin składania ofert : do dnia 16.04.2021r. do  godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 05/01/2021/FP

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552. Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.