Zarząd

Prezes zarządu

KS. DR HAB. DARIUSZ DĄBEK PROF. KUL

Wiceprezes zarządu

Dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL

Urodził się 14 stycznia 1969 r. w Bieczu na Podkarpaciu. Ukończył studia historyczne w 1994 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 2008 r. uzyskał habilitację. Obecnie jest pracownikiem naukowym KUL, m.in. kierował katedrą Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku, a także wykładowcą Akademii Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest promotorem kilkudziesięciu prac licencjackich, magisterskich, kilku doktorskich. Prowadzi intensywną, interdyscyplinarną współpracę naukową ze środowiskiem tomistycznym KUL.

Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, m.in. książek: Naród a polityka. Myśl społeczno-polityczna twórców ruchu narodowego w okresie międzywojennym (Lublin 1999), Magistra vitae. Rozważania historyczne (Radom 2004), Szkoła w okowach ideologii. Szkolna propaganda komunistyczna w latach 1944–1956 (Lublin 2006), Środowiska i ugrupowania polityczne na Lubelszczyźnie w latach 1914–1918 (Lublin 2007), Odkłamać wczoraj i dziś (Warszawa 2014), Stosunki państwo-Kościół w województwie lubelskim 1918–1939 (Lublin 2016), The idea of Catholic University in the reborn Poland (Warszawa–Radzymin 2018), Stosunki państwo-Kościół na Kresach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej (Warszawa 2021).

Prof. Ryba pełni funkcję prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej im. prof. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie. Jest redaktorem naczelnym „Zeszytów Społecznych KIK”, znanym publicystą politycznym i historycznym. Od lat utrzymuje kontakty zawodowe z Instytutem Edukacji Narodowej. 

Wiele lat był radnym miasta Lublina. W latach 2010–2018 zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin; obecnie jest wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Lubelskiego. Prof. Ryba jest zaangażowany w różnorodne inicjatywy społeczne, samorządowe i państwowe. Od 27 do 28 kwietnia 2021 r. uczestniczył w pracach Rady Programowej Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza. Jest członkiem Rady Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu, a od czerwca 2020 r. członkiem Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. W listopadzie 2020 r. został przewodniczącym Zespołu Doradczego przy Ministrze Edukacji i Nauki.

11 listopada 2015 r. Mieczysław Ryba został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej. Obecnie jest członkiem Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.

W latach 2007–2011 (za czasów prezesury prof. Janusza Kurtyki) był członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Uchwałą Sejmu RP z dnia 27 stycznia 2022 r. powołany na członka Kolegium IPN.