Zarząd

Prezes
zarządu

Dr hab. Adam Zadroga prof. KUL

 (ur. 1977), magister teologii (2003) i ekonomii (2004). Stopień doktora w zakresie teologii moralnej uzyskał w 2007 roku, a w 2019 roku stopień doktora habilitowanego.

Jest absolwentem studiów doktoranckich z ekonomii (SGH w Warszawie, 2014), studiów podyplomowych „Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych” (Lubelska Szkoła Biznesu, 2009) oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania infrastrukturą wiejską i modernizacji rolnictwa (Filia KUL w Stalowej Woli, 2022).

Od roku 2008 pracuje na KUL. Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe w obszarze katolickiej myśli ekonomiczno-społecznej, etyki biznesu, ekonomii rozwoju i przedsiębiorczości społecznej. Wystąpił na blisko 40 konferencjach w Polsce i za granicą. Jest autorem ponad 80 publikacji naukowych. Odbywał staże naukowo-badawcze w USA i na Słowacji. Współautor projektu „Kuźnia liderów przedsiębiorczości społecznej” dofinansowanego przez NCBiR. Otrzymał także grant z NCN na badanie aksjologiczno-normatywnych uwarunkowań przedsiębiorczości społecznej.

Aktywnie włącza się w działalność organizacyjną uczelni, m.in. w latach 2012-2020 był członkiem Senackiej Komisji Administracyjno-Finansowej, pełnił funkcję prezesa zarządu Fundacji Rozwoju KUL (2013), a obecnie jest członkiem Uniwersyteckiej Komisji Budżetowej, zastępcą prezesa zarządu Fundacji im. Jacka Krawczyka oraz prezesem zarządu Fundacji Potulickiej.

zastępca prezesa

Dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL

Urodził się 14 stycznia 1969 r. w Bieczu na Podkarpaciu. Ukończył studia historyczne w 1994 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 2008 r. uzyskał habilitację. Obecnie jest pracownikiem naukowym KUL, m.in. kierował katedrą Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku, a także wykładowcą Akademii Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest promotorem kilkudziesięciu prac licencjackich, magisterskich, kilku doktorskich. Prowadzi intensywną, interdyscyplinarną współpracę naukową ze środowiskiem tomistycznym KUL.

Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, m.in. książek: Naród a polityka. Myśl społeczno-polityczna twórców ruchu narodowego w okresie międzywojennym (Lublin 1999), Magistra vitae. Rozważania historyczne (Radom 2004), Szkoła w okowach ideologii. Szkolna propaganda komunistyczna w latach 1944–1956 (Lublin 2006), Środowiska i ugrupowania polityczne na Lubelszczyźnie w latach 1914–1918 (Lublin 2007), Odkłamać wczoraj i dziś (Warszawa 2014), Stosunki państwo-Kościół w województwie lubelskim 1918–1939 (Lublin 2016), The idea of Catholic University in the reborn Poland (Warszawa–Radzymin 2018), Stosunki państwo-Kościół na Kresach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej (Warszawa 2021).

Prof. Ryba pełni funkcję prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej im. prof. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie. Jest redaktorem naczelnym „Zeszytów Społecznych KIK”, znanym publicystą politycznym i historycznym. Od lat utrzymuje kontakty zawodowe z Instytutem Edukacji Narodowej. 

Wiele lat był radnym miasta Lublina. W latach 2010–2018 zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin; obecnie jest wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Lubelskiego. Prof. Ryba jest zaangażowany w różnorodne inicjatywy społeczne, samorządowe i państwowe. Od 27 do 28 kwietnia 2021 r. uczestniczył w pracach Rady Programowej Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza. Jest członkiem Rady Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu, a od czerwca 2020 r. członkiem Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. W listopadzie 2020 r. został przewodniczącym Zespołu Doradczego przy Ministrze Edukacji i Nauki.

11 listopada 2015 r. Mieczysław Ryba został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej. Obecnie jest członkiem Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.

W latach 2007–2011 (za czasów prezesury prof. Janusza Kurtyki) był członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Uchwałą Sejmu RP z dnia 27 stycznia 2022 r. powołany na członka Kolegium IPN.

Zastępca prezesa

Ks. dr hab. Dariusz Dąbek PROF. KUL