Nieruchomości

OGŁOSZENIA

Sprzedażą nieruchomości zajmuje się:

Michał Kołodziejczyk
mkolodziejczyk@fundacjapotulicka.pl
kom. +48 517 495 632

Zapraszamy do kontaktu.

 

PRZETARG NR 03/01/2023/FP

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Goncarzewy, gmina Sicienko, Województwo Kujawsko-pomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 15/14 ujawniona w KW nr BY1N/00026936/7,  klasa RIVa – 0,1001 ha, N – 0,0528 ha, całkowita powierzchnia działki 0,1529 ha.

 

Opis nieruchomości :

Przedmiotowe działki położone są południowej części wsi w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów rolniczych. Działka nr 15/14, ma kształt trapezu prostokątnego, o lekkim skłonie w kierunku północnym, dojazd do działki z drogi wewnętrznej powstałej w wyniku podziału  dz. nr 15/19 – drogi wewnętrznej, nieutwardzonej, nie wykarczowanej. Na działce znajduję się niska roślinność i krzewy. Wzdłuż zachodniej granicy przebiega sieć telekomunikacyjna.

 

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Działki objęte są ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko (Uchwała Nr XXXI/196/1997 z dnia 1997-01-22 w sprawie zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko, opublikowano Publikacja: Dz. Urz. Województwa Bydgoskiego nr 7 z 1997-01-22, poz. 36) R7MN – tereny mieszkalnictwa.

 

Cena wywoławcza nieruchomości : 67 200,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 01.12.2023 r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : ul. Dworcowa 35, 89-121 Ślesin , gmina Nakło nad Notecią – sala Konferencyjna.

 

Warunki przetargu :

·         Wysokość wadium :  10% ceny wywoławczej netto  tj.  kwota 6 720,00 PLN

Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  na konto Fundacji nr:

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

·         Wadium należy wnieść  do dnia 27.11.2023 r.

·         Termin składania ofert : do dnia 29.11.2023 r. do  godz. 14.00

·         Miejsce składania ofert : Wojnowo 61, 86-014 Sicienko, główna siedziba w remoncie, zapraszamy do kontenera biurowego przy sklepie Granit. Składamy w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 03/01/2023/FP.

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe: 517 495 632

 

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

PRZETARG NR 04/01/2023/FP

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Goncarzewy, gmina Sicienko, Województwo Kujawsko-pomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 15/15 ujawniona w KW nr BY1N/00026936/7,  klasa RIVa – 0,1648 ha, N – 0,0025 ha, całkowita powierzchnia działki 0,1673 ha.

 

Opis nieruchomości :

Przedmiotowe działki położone są południowej części wsi w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów rolniczych. Działka nr 15/15 ma kształt prostokąta o lekkim skłonie w kierunku północnym, dojazd do działki z drogi wewnętrznej powstałej w wyniku podziału – dz. nr 15/19 – drogi wewnętrznej, nieutwardzonej, nie wykarczowanej. Na działce znajduję się niska roślinność i krzewy oraz obiekt drewniany nietrwale z gruntem związany.

 

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Działki objęte są ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko (Uchwała Nr XXXI/196/1997 z dnia 1997-01-22 w sprawie zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko, opublikowano Publikacja: Dz. Urz. Województwa Bydgoskiego nr 7 z 1997-01-22, poz. 36) R7MN – tereny mieszkalnictwa.

 

Cena wywoławcza nieruchomości : 75 600,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 01.12.2023 r. godz.  10.10

Miejsce przetargu : ul. Dworcowa 35, 89-121 Ślesin , gmina Nakło nad Notecią – sala Konferencyjna.

 

Warunki przetargu :

·         Wysokość wadium :  10% ceny wywoławczej netto  tj.  kwota 7 560,00 PLN

Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  na konto Fundacji nr:

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

·         Wadium należy wnieść  do dnia 27.11.2023 r.

·         Termin składania ofert : do dnia 29.11.2023 r. do  godz. 14.00

·         Miejsce składania ofert : Wojnowo 61, 86-014 Sicienko, główna siedziba w remoncie, zapraszamy do kontenera biurowego przy sklepie Granit. Składamy w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 04/01/2023/FP.

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe: 517 495 632

 

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.


Załączniki:
– Decyzja podziałowa Goncarzewy
– Mapka z projektem podziałowym Goncarzewy

PRZETARG NR 05/01/2023/FP

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Goncarzewy, gmina Sicienko, Województwo Kujawsko-pomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 15/16 ujawniona w KW nr BY1N/00026936/7,  klasa RIVa – 0,1342 ha, N – 0,0526 ha, całkowita powierzchnia działki 0,1868 ha.

 

Opis nieruchomości :

Przedmiotowe działki położone są południowej części wsi w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów rolniczych. Działka nr 15/16 ma nieregularny kształt o skłonie w kierunku północno – zachodnim, dojazd do działki z drogi wewnętrznej powstałej w wyniku podziału – dz. nr 15/19 – drogi wewnętrznej, nieutwardzonej, nie wykarczowanej. Na działce znajduję się niska roślinność, krzewy, drzewa samosiejki. Teren lekko podmokły w części zachodniej działki.

 

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Działki objęte są ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko (Uchwała Nr XXXI/196/1997 z dnia 1997-01-22 w sprawie zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko, opublikowano Publikacja: Dz. Urz. Województwa Bydgoskiego nr 7 z 1997-01-22, poz. 36) R7MN – tereny mieszkalnictwa.

 

Cena wywoławcza nieruchomości : 64 050,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 01.12.2023 r. godz.  10.20

Miejsce przetargu : ul. Dworcowa 35, 89-121 Ślesin , gmina Nakło nad Notecią – sala Konferencyjna.

 

Warunki przetargu :

·         Wysokość wadium :  10% ceny wywoławczej netto  tj.  kwota 6 405,00 PLN

Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  na konto Fundacji nr:

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

·         Wadium należy wnieść  do dnia 27.11.2023 r.

·         Termin składania ofert : do dnia 29.11.2023 r. do  godz. 14.00

·         Miejsce składania ofert : Wojnowo 61, 86-014 Sicienko, główna siedziba w remoncie, zapraszamy do kontenera biurowego przy sklepie Granit. Składamy w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 05/01/2023/FP.

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe: 517 495 632

 

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.


Załączniki:
– Decyzja podziałowa Goncarzewy
– Mapka z projektem podziałowym Goncarzewy

PRZETARG NR 06/01/2023/FP

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Goncarzewy, gmina Sicienko, Województwo Kujawsko-pomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 15/17 ujawniona w KW nr BY1N/00026936/7,  klasa RIVa – 0,1270 ha.

 

Opis nieruchomości :

Przedmiotowe działki położone są południowej części wsi w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów rolniczych. Działka nr 15/17 ma kształt prostokąta o skłonie w kierunku zachodnim, dojazd do działki z drogi wewnętrznej powstałej w wyniku podziału – dz. nr 15/19 – drogi wewnętrznej, nieutwardzonej, nie wykarczowanej. Na działce znajduję się niska roślinność, krzewy, drzewa samosiejki. Teren lekko podmokły w części zachodniej działki.

 

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Działki objęte są ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko (Uchwała Nr XXXI/196/1997 z dnia 1997-01-22 w sprawie zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko, opublikowano Publikacja: Dz. Urz. Województwa Bydgoskiego nr 7 z 1997-01-22, poz. 36) R7MN – tereny mieszkalnictwa.

 

Cena wywoławcza nieruchomości : 46 200,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 01.11.2023 r. godz.  10.30

Miejsce przetargu : ul. Dworcowa 35, 89-121 Ślesin , gmina Nakło nad Notecią – sala Konferencyjna.

 

Warunki przetargu :

·         Wysokość wadium :  10% ceny wywoławczej netto  tj.  kwota 4 620,00 PLN

Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  na konto Fundacji nr:

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

·         Wadium należy wnieść  do dnia 27.11.2023 r.

·         Termin składania ofert : do dnia 29.11.2023 r. do  godz. 14.00

·         Miejsce składania ofert : Wojnowo 61, 86-014 Sicienko, główna siedziba w remoncie, zapraszamy do kontenera biurowego przy sklepie Granit. Składamy w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 06/01/2023/FP.

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe: 517 495 632

 

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.


Załączniki:
– Decyzja podziałowa Goncarzewy
– Mapka z projektem podziałowym Goncarzewy

PRZETARG NR 07/01/2023/FP

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Goncarzewy, gmina Sicienko, Województwo Kujawsko-pomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 15/18 ujawniona w KW nr BY1N/00026936/7,  klasa RIVa – 0,1349 ha.


Opis nieruchomości :

Przedmiotowe działki położone są południowej części wsi w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów rolniczych. Działka nr 15/18 ma kształt prostokąta ze ściętym narożnikiem o skłonie w kierunku zachodnim, dojazd do działki z drogi wewnętrznej powstałej w wyniku podziału – dz. nr 15/19 – drogi wewnętrznej, nieutwardzonej, nie wykarczowanej. Na działce znajduję się niska roślinność, krzewy, drzewa samosiejki. Teren lekko podmokły w części zachodniej działki. Wzdłuż południowej granicy przebiegają sieci telekomunikacyjnej i wodociągowej.


Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Działki objęte są ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko (Uchwała Nr XXXI/196/1997 z dnia 1997-01-22 w sprawie zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko, opublikowano Publikacja: Dz. Urz. Województwa Bydgoskiego nr 7 z 1997-01-22, poz. 36) R7MN – tereny mieszkalnictwa.


Cena wywoławcza nieruchomości : 49 350,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 01.12.2023 r. godz.  10.40

Miejsce przetargu : ul. Dworcowa 35, 89-121 Ślesin , gmina Nakło nad Notecią – sala Konferencyjna.


Warunki przetargu :

·         Wysokość wadium :  10% ceny wywoławczej netto  tj.  kwota 4 935,00 PLN

Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  na konto Fundacji nr:

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

·         Wadium należy wnieść  do dnia 27.11.2023 r.

·         Termin składania ofert : do dnia 29.11.2023 r. do  godz. 14.00

·         Miejsce składania ofert : Wojnowo 61, 86-014 Sicienko, główna siedziba w remoncie, zapraszamy do kontenera biurowego przy sklepie Granit. Składamy w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 07/01/2023/FP.

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe: 517 495 632

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.


Załączniki:
– Decyzja podziałowa Goncarzewy
– Mapka z projektem podziałowym Goncarzewy