Nieruchomości

OGŁOSZENIA
PRZETARG NR 10/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Sicienko, gmina Sicienko, działka o numerze ewidencyjnym 1/1 ujawniona w KW nr BY1N/00008387/1, powierzchnia działki 0,1867 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana  położona w miejscowości gminnej Sicienko, oddalona od Bydgoszczy o ok. 20 km. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane i pojedyncze zabudowania jednorodzinne. W rejonie lokalizacji rozprowadzono sieci infrastruktury technicznej: energetyczną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną oraz wodociągową. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Sportowej dz. nr 96.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Dla rejonu w którym znajduje się dz. nr 1/1  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwalonego dnia 26 września 2007 roku Uchwałą nr XIII/67/07 Rady Gminy Sicienko. Przedmiotowa działka znajduje się w strefie B7MN – przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowe. Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest 23% podatkiem VAT.

Cena wywoławcza nieruchomości : 150 150,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 09.12.2022r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium:10% ceny wywoławczej netto   kwota 15 015,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w: pieniądzu, w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 12.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 07.12.2022r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 10/01/2022/FP
 • Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – kontaktowe : 517 495 632, 885 852 995

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

Podział niruchomośći 1 1

Decyzja podziałowa 1 1

PRZETARG NR 11/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Sicienko, gmina Sicienko, działka o numerze ewidencyjnym 1/2 ujawniona w KW nr BY1N/00008387/1, powierzchnia działki 0,1498 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana  położona w miejscowości gminnej Sicienko, oddalona od Bydgoszczy o ok. 20 km. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane i pojedyncze zabudowania jednorodzinne. W rejonie lokalizacji rozprowadzono sieci infrastruktury technicznej: energetyczną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną oraz wodociągową. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Sportowej dz. nr 96.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :                                                     

Dla rejonu w którym znajduje się dz. nr 1/2  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwalonego dnia 26 września 2007 roku Uchwałą nr XIII/67/07 Rady Gminy Sicienko. Przedmiotowa działka znajduje się w strefie B7MN – przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowe. Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest 23% podatkiem VAT.

Cena wywoławcza nieruchomości : 120 750,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 09.12.2022r. godz.  10.15

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium:10% ceny wywoławczej netto   kwota 12 015,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 12.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 07.12.2022r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 11/01/2022/FP
 • Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – kontaktowe : 517 495 632, 885 852 995

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

Podział niruchomośći 1 1

Decyzja podziałowa 1 1

PRZETARG NR 12/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Sicienko, gmina Sicienko, działka o numerze ewidencyjnym 1/3 ujawniona w KW nr BY1N/00008387/1, powierzchnia działki 0,1334 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana  położona w miejscowości gminnej Sicienko, oddalona od Bydgoszczy o ok. 20 km. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane i pojedyncze zabudowania jednorodzinne. W rejonie lokalizacji rozprowadzono sieci infrastruktury technicznej: energetyczną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną oraz wodociągową. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Sportowej dz. nr 96.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Dla rejonu w którym znajduje się dz. nr 1/3  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwalonego dnia 26 września 2007 roku Uchwałą nr XIII/67/07 Rady Gminy Sicienko. Przedmiotowa działka znajduje się w strefie B7MN – przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowe. Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest 23% podatkiem VAT.

Cena wywoławcza nieruchomości : 107 100,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 09.12.2022r. godz.  10.30

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium:10% ceny wywoławczej netto   kwota 10 710,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 12.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 07.12.2022r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 12/01/2022/FP
 • Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – kontaktowe : 517 495 632, 885 852 995

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

Podział niruchomośći 1 1

Decyzja podziałowa 1 1

PRZETARG NR 13/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Sicienko, gmina Sicienko, działka o numerze ewidencyjnym 1/4 ujawniona w KW nr BY1N/00008387/1, powierzchnia działki 0,1760 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana  położona w miejscowości gminnej Sicienko, oddalona od Bydgoszczy o ok. 20 km. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane i pojedyncze zabudowania jednorodzinne. W rejonie lokalizacji rozprowadzono sieci infrastruktury technicznej: energetyczną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną oraz wodociągową. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Porzeczkowej dz. nr 5.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Dla rejonu w którym znajduje się dz. nr 1/4  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwalonego dnia 26 września 2007 roku Uchwałą nr XIII/67/07 Rady Gminy Sicienko. Przedmiotowa działka znajduje się w strefie B7MN – przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowe. Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest 23% podatkiem VAT.

Cena wywoławcza nieruchomości : 120 750,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 09.12.2022r. godz.  10.45

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium:10% ceny wywoławczej netto   kwota 12 075,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 12.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 07.12.2022r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 13/01/2022/FP
 • Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – kontaktowe : 517 495 632, 885 852 995

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

Podział niruchomośći 1 1

Decyzja podziałowa 1 1

PRZETARG NR 14/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Sicienko, gmina Sicienko, działka o numerze ewidencyjnym 1/5 ujawniona w KW nr BY1N/00008387/1, powierzchnia działki 0,1954 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana  położona w miejscowości gminnej Sicienko, oddalona od Bydgoszczy o ok. 20 km. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane i pojedyncze zabudowania jednorodzinne. W rejonie lokalizacji rozprowadzono sieci infrastruktury technicznej: energetyczną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną oraz wodociągową. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Porzeczkowej dz. nr 5.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Dla rejonu w którym znajduje się dz. nr 1/5  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwalonego dnia 26 września 2007 roku Uchwałą nr XIII/67/07 Rady Gminy Sicienko. Przedmiotowa działka znajduje się w strefie B7MN – przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowe. Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest 23% podatkiem VAT.

Cena wywoławcza nieruchomości : 157 500,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 09.12.2022r. godz.  11.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium:10% ceny wywoławczej netto   kwota 15 750,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 12.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 07.12.2022r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 14/01/2022/FP
 • Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – kontaktowe : 517 495 632, 885 852 995

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

Podział niruchomośći 1 1

Decyzja podziałowa 1 1

PRZETARG NR 15/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Sicienko, gmina Sicienko, działka o numerze ewidencyjnym 1/6 ujawniona w KW nr BY1N/00008387/1, powierzchnia działki 0,1615 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana  położona w miejscowości gminnej Sicienko, oddalona od Bydgoszczy o ok. 20 km. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane i pojedyncze zabudowania jednorodzinne. W rejonie lokalizacji rozprowadzono sieci infrastruktury technicznej: energetyczną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną oraz wodociągową. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Porzeczkowej dz. nr 5 i 7.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Dla rejonu w którym znajduje się dz. nr 1/6 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwalonego dnia 26 września 2007 roku Uchwałą nr XIII/67/07 Rady Gminy Sicienko. Przedmiotowa działka znajduje się w strefie B7MN – przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowe. Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest 23% podatkiem VAT.

Cena wywoławcza nieruchomości : 130 200,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 09.12.2022r. godz.  11.15

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium:10% ceny wywoławczej netto   kwota 13 020,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 12.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 07.12.2022r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 15/01/2022/FP
 • Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – kontaktowe : 517 495 632, 885 852 995

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

Podział niruchomośći 1 1

Decyzja podziałowa 1 1

PRZETARG NR 16/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Sicienko, gmina Sicienko, działka o numerze ewidencyjnym 1/7 ujawniona w KW nr BY1N/00008387/1, powierzchnia działki 0,1294 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana  położona w miejscowości gminnej Sicienko, oddalona od Bydgoszczy o ok. 20 km. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane i pojedyncze zabudowania jednorodzinne. W rejonie lokalizacji rozprowadzono sieci infrastruktury technicznej: energetyczną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną oraz wodociągową. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Porzeczkowej dz. nr 7.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Dla rejonu w którym znajduje się dz. nr 1/7 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwalonego dnia 26 września 2007 roku Uchwałą nr XIII/67/07 Rady Gminy Sicienko. Przedmiotowa działka znajduje się w strefie B7MN – przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowe. Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest 23% podatkiem VAT.

Cena wywoławcza nieruchomości : 103 950,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 09.12.2022r. godz.  11.30

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium:10% ceny wywoławczej netto   kwota 10 395,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 12.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 07.12.2022r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 16/01/2022/FP
 • Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – kontaktowe : 517 495 632, 885 852 995

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

Podział niruchomośći 1 1

Decyzja podziałowa 1 1

PRZETARG NR 17/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Sicienko, gmina Sicienko, działka o numerze ewidencyjnym 1/8 ujawniona w KW nr BY1N/00008387/1, powierzchnia działki 0,1416 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana  położona w miejscowości gminnej Sicienko, oddalona od Bydgoszczy o ok. 20 km. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane i pojedyncze zabudowania jednorodzinne. W rejonie lokalizacji rozprowadzono sieci infrastruktury technicznej: energetyczną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną oraz wodociągową. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Porzeczkowej dz. nr 7.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Dla rejonu w którym znajduje się dz. nr 1/8 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwalonego dnia 26 września 2007 roku Uchwałą nr XIII/67/07 Rady Gminy Sicienko. Przedmiotowa działka znajduje się w strefie B7MN – przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowe. Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest 23% podatkiem VAT.

Cena wywoławcza nieruchomości : 113 400,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 09.12.2022r. godz.  11.45

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium:10% ceny wywoławczej netto   kwota 11 340,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 12.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 07.12.2022r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 17/01/2022/FP
 • Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – kontaktowe : 517 495 632, 885 852 995

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

Podział niruchomośći 1 1

Decyzja podziałowa 1 1

PRZETARG NR 18/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Sicienko, gmina Sicienko, działka o numerze ewidencyjnym 1/9 ujawniona w KW nr BY1N/00008387/1, powierzchnia działki 0,1979 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana  położona w miejscowości gminnej Sicienko, oddalona od Bydgoszczy o ok. 20 km. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane i pojedyncze zabudowania jednorodzinne. W rejonie lokalizacji rozprowadzono sieci infrastruktury technicznej: energetyczną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną oraz wodociągową. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Sportowej dz. nr 96 i ulicy Porzeczkowej dz. nr 7.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Dla rejonu w którym znajduje się dz. nr 1/9 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwalonego dnia 26 września 2007 roku Uchwałą nr XIII/67/07 Rady Gminy Sicienko. Przedmiotowa działka znajduje się w strefie B7MN – przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowe. Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest 23% podatkiem VAT.

Cena wywoławcza nieruchomości : 158 550,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 09.12.2022r. godz.  12.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium:10% ceny wywoławczej netto   kwota 15 855,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 12.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 07.12.2022r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 18/01/2022/FP
 • Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – kontaktowe : 517 495 632, 885 852 995

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

Podział niruchomośći 1 1

Decyzja podziałowa 1 1

PRZETARG NR 19/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Sicienko, gmina Sicienko, działka o numerze ewidencyjnym 2/20 ujawniona w KW nr BY1N/00008387/1, powierzchnia działki 0,1956 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana  położona w miejscowości gminnej Sicienko, oddalona od Bydgoszczy o ok. 20 km. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa. W rejonie lokalizacji rozprowadzono sieci infrastruktury technicznej: energetyczną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną oraz wodociągową. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Ogrodowej i Porzeczkowej (dz. nr 7).

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Dla rejonu w którym znajduje się dz. nr 2/20 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwalonego dnia 26 września 2007 roku Uchwałą nr XIII/67/07 Rady Gminy Sicienko. Przedmiotowa działka znajduje się w strefie B9MN – przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest 23% podatkiem VAT.

Cena wywoławcza nieruchomości : 157 500,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 09.12.2022r. godz.  12.15

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium:10% ceny wywoławczej netto   kwota 15 750,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 12.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 07.12.2022r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 19/01/2022/FP
 • Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – kontaktowe : 517 495 632, 885 852 995

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

Podział niruchomośći 1 1

Decyzja podziałowa 1 1

PRZETARG NR 20/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Sicienko, gmina Sicienko, działka o numerze ewidencyjnym 2/21 ujawniona w KW nr BY1N/00008387/1, powierzchnia działki 0,1674 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana  położona w miejscowości gminnej Sicienko, oddalona od Bydgoszczy o ok. 20 km. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa. W rejonie lokalizacji rozprowadzono sieci infrastruktury technicznej: energetyczną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną oraz wodociągową. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Ogrodowej i Porzeczkowej (dz. nr 7).

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Dla rejonu w którym znajduje się dz. nr 2/21 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwalonego dnia 26 września 2007 roku Uchwałą nr XIII/67/07 Rady Gminy Sicienko. Przedmiotowa działka znajduje się w strefie B9MN – przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest 23% podatkiem VAT.

Cena wywoławcza nieruchomości : 134 400,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 09.12.2022r. godz.  12.30

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium:10% ceny wywoławczej netto   kwota 13 440,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 12.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 07.12.2022r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 20/01/2022/FP
 • Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – kontaktowe : 517 495 632, 885 852 995

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

PRZETARG NR 21/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg otwarty nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Goncarzewy, gmina Sicienko, działka o numerze ewidencyjnym 18/15 ujawniona w KW nr BY1N/00031474/8, powierzchnia działki 0,4900 ha.

Opis nieruchomości :

Kształt działki – lekko nieregularny. Sąsiaduje z innymi gruntami rolnymi oraz zabudową mieszkalno – gospodarczą. Dojazd do nieruchomości po drodze brukowanej. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej, gruntowej, utwardzonej, dz. nr 19/2. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane i pojedyncza zabudowa mieszkaniowo-gospodarcza.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Dla terenu położenia przedmiotowej nieruchomości brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sicienko – Uchwała numer XVII/148/2016 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lipca 2016 roku, nieruchomość położona jest na terenie jednostki B1 – o charakterze rolniczo – osadniczym.

Cena wywoławcza nieruchomości : 40 000,00 PLN

Termin przetargu  : 09.12.2022r. godz.  14:00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium:10% ceny wywoławczej netto   kwota 4 000,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 12.2022r.
 • Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – kontaktowe: 517 495 632, 885 852 995

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

Wypis oraz wypis z mapy 18 15

PRZETARG NR 22/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Trzciniec, gmina Sicienko, działka o numerze ewidencyjnym 169/5 ujawniona w KW nr BY1N/00034151/9, powierzchnia działki 0,1463 ha.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w niewielkiej miejscowości Trzciniec, oddalonej ok 2,3 km od miejscowości gminnej Sicienko oraz o ok. 18 km od miasta Bydgoszcz. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o przeznaczeniu pod zabudowę. Stosunkowo niedaleko przebiega nowo wybudowana droga szybkiego ruchu S5. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane i pojedyncze zabudowania jednorodzinne.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Dla działki 169/4 położonej w miejscowości Trzciniec brak jest miejscowego planu zagospodarowania. Przeznaczenie działki w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko uchwalonego Uchwałą XVII/148/16 z dnia 27 lipca 2016 roku oznaczono symbolem B1-na cele rolniczo-osadnicze. Na terenie części działki 169/4 została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 122/2021 zn. GK.6730.304.2021 z dnia 17.05.2022 r. zmieniająca zagospodarowanie terenu polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego w ramach zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, przeniesioną na rzecz wnioskodawcy decyzją Wójta Gminy Sicienko nr 161/2022 zn. POŚ.6730.161.2022 z dnia 11.08.2022 r. Według Postanowienia Wójta Gminy Sicienko z dnia 26 sierpnia 2022r. o pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału działki nr 169/4, działka nr 169/5 może być przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego w ramach zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym.

Cena wywoławcza nieruchomości : 117 700,00 PLN

Termin otwarcia ofert  : 09.12.2022r. godz.  13.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium: 10% ceny wywoławczej netto   kwota 11 770,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 12.2022r.
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 22/01/2022/FP
 • Termin składania ofert : do dnia 07.12.2022r. do 11.00
 • Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – kontaktowe: 517 495 632, 885 852 995

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

wykaz zmian gruntowych – Trzciniec

mapa z projektem podziału nieruchomości – Trzciniec

decyzja Wójta Gminy Sicienko – Trzciniec