Fotowoltaika

OGŁOSZENIA O KONKURSACH OFERT

Aktualnie Fundacja Potulicka nie prowadzi konkursów ofert na zawarcie umów dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne.

Zapraszamy wkrótce!