Patronat

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA


Fundacja Potulicka realizuje działalność kulturalno-oświatową także poprzez wspieranie lokalnych placówek edukacyjnych i stowarzyszeń.
Szczególne znaczenie ma współpraca ze szkołami objętymi patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, tj.:

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Jana Pawła II w Kruszynie Szkoła Podstawowa nr 2 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nakle nad Notecią Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Dzieci Potulic w Potulicach Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

W ramach opieki Fundacja Potulicka wspiera szereg działań oświatowych i kulturalnych kierowanych do uczniów szkół. Wśród nich warto wspomnieć o konkursach wiedzy oraz plastycznym i literackim dedykowanych Patronce, biegu Jej imienia, czy też corocznych odwiedzin na Lubelskim Festiwalu Nauki, w tym w patronackim Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W ramach współpracy z KUL odbywają się także wykłady gościnne kadry naukowej oraz wydarzenia artystyczne, m.in. wystawy i koncerty.