Konkursy archiwalne

KONKURSY ARCHIWALNE
PRZETARG NR 09/01/2021/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Samsieczno,  gmina Sicienko, działka o numerze ewidencyjnym 86/15 ujawniona w KW nr BY1N/00008387/1 powierzchnia działki 0,0416 ha.

PRZETARG DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z MIEJSCOWOŚCI SAMSIECZNO.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość rolna położona jest w miejscowości Samsieczno, gm. Sicienko, na działce nr 86/15 o powierzchni 0,0416 ha. Położenie nieruchomości przy budynkach gospodarskich wsi. Dojazd z drogi gruntowej. Na działce znajduje się szambo. Stan techniczny szamba jest zły i nie przedstawia wartości użytkowej.

Cena wywoławcza nieruchomości : 2200,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 30.08.2021r. godz.  12.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Opłatę należy wnieść w: pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji do dnia 01.09.2021r.
 • Termin składania ofert : do dnia 30.08.2021r. do  godz. 10.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 06/01/2021/FP
 • Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

KONKURS NR 14/FV/2020/FP

Fundacja Potulicka z  siedziba w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną na nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : KRĄPIEWO  gmina KORONOWO działka o numerze ewidencyjnym 86 obręb KRĄPIEWO, ujawniona w KW BY1B/00071740/4, powierzchnia działek 11,500 ha.

Opis nieruchomości :  działka niezabudowana, z dostępem do drogi powiatowej, w pobliżu linii energetycznej, sąsiedztwo – zabudowa budynków mieszkalnych , pola uprawne, łąki, las. Obecnie grunt stanowi powierzchnie upraw rolnych,

Klasa bonitacyjna działki o nr ewid:

86: RIII – 0,7600 ha, RIV – 3,8600 ha, RV – 3,3200 ha, Lzr RIV – 1,1800 ha, Lzr RV – 1,2100  N – 1,1700 ha

Termin konkursu ofert/otwarcie ofert : 19.06.2020r. godz.  10.00

Miejsce konkursu ofert :  Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Złożenie dokumentów zgodnie z Wykazem dokumentów obowiązkowych oraz Regulaminem wyboru oferenta (Wykaz dokumentów obowiązkowych oraz Regulamin  znajdują się na stronie internetowej Fundacji Potulickiej)
 • Wysokość wadium :  kwota 3000,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść: do dnia 15.06.2020 r.
 • Termin składanie ofert : do dnia 17.06.2020 r. godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS NR 14/FV/2019/FP

Dokumentacja nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 02-04.06.2020r. w godz. 10.00-12.00

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych z wybranymi oferentami w terminie 1 tygodnia od daty otwarcia ofert.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany warunków konkursu ofert lub jego odwołanie bez podania przyczyny.

KONKURS NR 15/FV/2020/FP

Fundacja Potulicka z  siedziba w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną na nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : SAMSIECZNO  gmina SICIENKO działki o numerze ewidencyjnym 86/20 ; 55 ; 56 obręb SAMSIECZNO, ujawnione w KW BY1N/00008387/1, powierzchnia działek 26,3295 + 30,5933 ha.

Opis nieruchomości :  działka niezabudowana, z dostępem do drogi powiatowej, w pobliżu linii energetycznej, sąsiedztwo – zabudowa budynków mieszkalnych , pola uprawne, łąki, las. Obecnie grunt stanowi powierzchnie upraw rolnych,

Klasa bonitacyjna działki o nr ewid:

86/20: RIII – 1,0249 ha, RIV – 1,6546 ha

55: RIII – 3,5100 ha, RIV – 5,1200 ha, RV – 10,2600 ha, N – 0,6500 ha

56: RIII – 1,7800 ha, RIV – 0,7600 ha, RV – 0,6400 ha, RVI – 0,9300 ha

Uzupełnienie działki:

84/1: RIII – 16,7433 ha, RIV – 9,0500 ha, RV – 4,2300 ha, N – 0,5700 ha

Termin konkursu ofert/otwarcie ofert : 19.06.2020r. godz.  10.00

Miejsce konkursu ofert :  Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Złożenie dokumentów zgodnie z Wykazem dokumentów obowiązkowych oraz Regulaminem wyboru oferenta (Wykaz dokumentów obowiązkowych oraz Regulamin  znajdują się na stronie internetowej Fundacji Potulickiej)
 • Wysokość wadium :  kwota 3000,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść: do dnia 15.06.2020 r.
 • Termin składanie ofert : do dnia 17.06.2020 r. godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS NR 15/FV/2019/FP

Dokumentacja nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 02-04.06.2020r. w godz. 10.00-12.00

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych z wybranymi oferentami w terminie 1 tygodnia od daty otwarcia ofert. Fundacja Potulicka zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany warunków konkursu ofert lub jego odwołanie bez podania przyczyny.

KONKURS NR 16/FV/2020/FP

Fundacja Potulicka z  siedziba w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną na nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : MURUCIN oraz ŁUKOWIEC  gmina SICIENKO działki o numerze ewidencyjnym 102/9 oraz 140/2 ; 146 obręb MURUCIN oraz ŁUKOWIEC, ujawnione w KW BY1N/00012591/5 oraz BY1N/00013157/8 powierzchnia działek 37,2318 ha.

Opis nieruchomości :  działka niezabudowana, z dostępem do drogi powiatowej, w pobliżu linii energetycznej, sąsiedztwo – zabudowa budynków mieszkalnych , pola uprawne, łąki, las. Obecnie grunt stanowi powierzchnie upraw rolnych,

Klasa bonitacyjna działki o nr ewid:

102/9: RIV – 19,5618 ha, RV – 1,1100 ha, N – 0,2300 ha

140/2: RIV – 5,6200 ha, RV – 1,1000 ha, Ps IV – 0,2700 ha,  Lz RV – 0,1200 ha

146: RIV – 7,5800 ha, RV – 1,4700 ha, N – 0,1700

Termin konkursu ofert/otwarcie ofert : 19.06.2020r. godz.  10.00

Miejsce konkursu ofert :  Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Złożenie dokumentów zgodnie z Wykazem dokumentów obowiązkowych oraz Regulaminem wyboru oferenta (Wykaz dokumentów obowiązkowych oraz Regulamin  znajdują się na stronie internetowej Fundacji Potulickiej)
 • Wysokość wadium :  kwota 3000,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść: do dnia 15.06.2020 r.
 • Termin składanie ofert : do dnia 17.06.2020 r. godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS NR 16/FV/2019/FP

Dokumentacja nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 02-04.06.2020r. w godz. 10.00-12.00

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych z wybranymi oferentami w terminie 1 tygodnia od daty otwarcia ofert. Fundacja Potulicka zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany warunków konkursu ofert lub jego odwołanie bez podania przyczyny.

KONKURS NR 17/FV/2020/FP

Fundacja Potulicka z  siedziba w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną na nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : ZIELOŃCZYN gmina SICIENKO działki o numerze ewidencyjnym 56/4 ; 56/6 obręb STRZELEWO, ujawnione w KW BY1N/00012323/6 powierzchnia działek 13,1294 ha.

Opis nieruchomości :  działka niezabudowana, z dostępem do drogi powiatowej, w pobliżu linii energetycznej, sąsiedztwo – zabudowa budynków mieszkalnych , pola uprawne, łąki, las. Obecnie grunt stanowi powierzchnie upraw rolnych,

Klasa bonitacyjna działki o nr ewid:

56/4: RIV – 10,6897 ha, RV – 0,6400 ha, Lzr – RVI – 0,3000 ha

56/6: RIV – 1,0600 ha, RV – 0,4397 ha

Termin konkursu ofert/otwarcie ofert : 19.06.2020r. godz.  10.00

Miejsce konkursu ofert :  Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Złożenie dokumentów zgodnie z Wykazem dokumentów obowiązkowych oraz Regulaminem wyboru oferenta (Wykaz dokumentów obowiązkowych oraz Regulamin  znajdują się na stronie internetowej Fundacji Potulickiej)
 • Wysokość wadium :  kwota 3000,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść: do dnia 15.06.2020 r.
 • Termin składanie ofert : do dnia 17.06.2020 r. godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS NR 17/FV/2019/FP

Dokumentacja nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 02-04.06.2020r. w godz. 10.00-12.00

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych z wybranymi oferentami w terminie 1 tygodnia od daty otwarcia ofert. Fundacja Potulicka zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany warunków konkursu ofert lub jego odwołanie bez podania przyczyny.

KONKURS NR 05/FV/2019/FP

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną na nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : WIERZCHUCINEK  gmina SICIENKO działki o numerze ewidencyjnym 1 oraz 3 obręb WIERZCHUCINEK ujawniona w KW 13266 (SR w Nakle) , powierzchnia działek 10,2200 ha.

Opis nieruchomości :  działka niezabudowana, z dostępem do drogi gminnej, w pobliżu linii energetycznej, sąsiedztwo – zabudowa budynków mieszkalnych , pola uprawne, jeziora, las. Obecnie grunt stanowi powierzchnie upraw rolnych,

Klasa bonitacyjna działki o nr. ewid:

1: RIV – 2,5700 ha, RV – 0,43

3: RIV – 4,7800 ha, RV – 2,44

Termin konkursu ofert/otwarcie ofert : 16.01.2020r. godz.  10.00

Miejsce konkursu ofert :  Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Złożenie dokumentów zgodnie z Wykazem dokumentów obowiązkowych oraz Regulaminem wyboru oferenta (Wykaz dokumentów obowiązkowych oraz Regulamin  znajdują się na stronie internetowej Fundacji Potulickiej)
 • Wysokość wadium :  kwota 1000,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść: do dnia 14.01.2020 r.
 • Termin składanie ofert : do dnia 15.01.2020 r. godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS NR 05/FV/2019/FP

Dokumentacja nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 08-10.01.2020r. w godz. 10.00-12.00

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych z wybranymi oferentami w terminie 1 tygodnia od daty otwarcia ofert. Fundacja Potulicka zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany warunków konkursu ofert lub jego odwołanie bez podania przyczyny.

KONKURS NR 06/FV/2019/FP

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną na nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : DRZEWIANOWO  gmina MROCZA  działki o numerze ewidencyjnym 32/6 ; 8/1 ; 14/2 ; 19/1 ; 16/2 obręb DRZEWIANOWO ujawniona w KW BY1N/00008387/1 , powierzchnia działek 74,6200 ha.

Opis nieruchomości :  działka niezabudowana, z dostępem do drogi gminnej, w pobliżu linii energetycznej, sąsiedztwo – gospodarstwo, pola uprawne, las. Obecnie grunt stanowi powierzchnie upraw rolnych,

Klasa bonitacyjna działki o nr. ewid:

32/6: RIV – 16,9456 ha, RV – 8,8093 ha, N – 0,1051 ha

8/1: RIV – 2,8968 ha, RV – 5,6610 ha, Lz – 0,1822 ha

14/2: RIV – 2,0367 ha, RV – 7,2560 ha, ŁV – 0,6734 ha, LzIV – 0,7431 ha, N – 0,5103 ha

19/1: RV – 1,4928 ha, PsIV – 0,0572 ha

16/2: RIV – 7,0537 ha, RV – 17,6253 ha, RVI – 0,8356 ha, LsVI – 1,9900 ha, N – 0,0754 ha

Termin konkursu ofert/otwarcie ofert : 16.01.2020r. godz.  10.00

Miejsce konkursu ofert :  Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Złożenie dokumentów zgodnie z Wykazem dokumentów obowiązkowych oraz Regulaminem wyboru oferenta (Wykaz dokumentów obowiązkowych oraz Regulamin  znajdują się na stronie internetowej Fundacji Potulickiej)
 • Wysokość wadium :  kwota 1000,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść: do dnia 14.01.2020 r.
 • Termin składanie ofert : do dnia 15.01.2020 r. godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS NR 06/FV/2019/FP

Dokumentacja nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 08-10.01.2020r. w godz. 10.00-12.00

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych z wybranymi oferentami w terminie 1 tygodnia od daty otwarcia ofert. Fundacja Potulicka zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany warunków konkursu ofert lub jego odwołanie bez podania przyczyny.

KONKURS NR 07/FV/2019/FP

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną na nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : POTULICE  gmina NAKŁO nad NOTECIĄ  działka o numerze ewidencyjnym 6/16 obręb POTULICE ujawniona w KW BY1N/00019899/3 , powierzchnia działki 3,8391 ha.

Opis nieruchomości :  działka niezabudowana, z dostępem do drogi powiatowej, w pobliżu linii energetycznej, sąsiedztwo – zabudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, kopalnia kruszywa, las. Obecnie grunt stanowi powierzchnie upraw rolnych,

Klasa bonitacyjna  : RIV – 3,0459  ha, PsIV – 0,0463 ha, PsIV – 0,0486 ha, N – 0,6983

Termin konkursu ofert/otwarcie ofert : 16.01.2020r. godz.  10.00

Miejsce konkursu ofert :  Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Złożenie dokumentów zgodnie z Wykazem dokumentów obowiązkowych oraz Regulaminem wyboru oferenta (Wykaz dokumentów obowiązkowych oraz Regulamin  znajdują się na stronie internetowej Fundacji Potulickiej)
 • Wysokość wadium :  kwota 1000,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść: do dnia 14.01.2020 r.
 • Termin składanie ofert : do dnia 15.01.2020 r. godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS NR 07/FV/2019/FP

Dokumentacja nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 08-10.01.2020r. w godz. 10.00-12.00

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych z wybranymi oferentami w terminie 1 tygodnia od daty otwarcia ofert. Fundacja Potulicka zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany warunków konkursu ofert lub jego odwołanie bez podania przyczyny.

KONKURS NR 08/FV/2019/FP

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną na nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : KAMIENIEC  gmina SICIENKO działki o numerze ewidencyjnym  51 ; 53/39 obręb STRZELEWO ujawniona w BY1N/00012323/6, powierzchnia działek 89,7767 ha.

Opis nieruchomości :  działka niezabudowana, z dostępem do drogi gminnej, w pobliżu linii energetycznej, sąsiedztwo – zabudowa budynków mieszkalnych , pola uprawne, jeziora, las. Obecnie grunt stanowi powierzchnie upraw rolnych,

Klasa bonitacyjna działki o nr ewid:

51: RIII – 2,6500 ha, RIV – 14,0400 ha, RV – 6,1500 ha,

53/39: RIII – 10,5702 ha, RIV – 31,4900 ha, RV – 21,2697 ha, RVI – 3,6068 ha,

Termin konkursu ofert/otwarcie ofert : 16.01.2020r. godz.  10.00

Miejsce konkursu ofert :  Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Złożenie dokumentów zgodnie z Wykazem dokumentów obowiązkowych oraz Regulaminem wyboru oferenta (Wykaz dokumentów obowiązkowych oraz Regulamin  znajdują się na stronie internetowej Fundacji Potulickiej)
 • Wysokość wadium :  kwota 1000,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść: do dnia 14.01.2020 r.
 • Termin składanie ofert : do dnia 15.01.2020 r. godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS NR 08/FV/2019/FP

Dokumentacja nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 08-10.01.2020r. w godz. 10.00-12.00

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych z wybranymi oferentami w terminie 1 tygodnia od daty otwarcia ofert. Fundacja Potulicka zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany warunków konkursu ofert lub jego odwołanie bez podania przyczyny.

KONKURS NR 09/FV/2019/FP

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną na nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : WIERZCHUCIN KRÓLEWSKI  gmina KORONOWO działki o numerze ewidencyjnym  75/2 ; 75/3 obręb WIERZCHUCIN KRÓLEWSKI ujawniona w BY1B/00071752/1, powierzchnia działek 13,33 ha.

Opis nieruchomości :  działka niezabudowana, z dostępem do drogi powiatowej, w pobliżu linii energetycznej, sąsiedztwo – zabudowa budynków mieszkalnych , pola uprawne, jeziora, las. Obecnie grunt stanowi powierzchnie upraw rolnych,

Klasa bonitacyjna działki o nr ewid:

75/2: RIV – 2,2300 ha, RV – 0,6700 ha, RVI – 1,4200 ha,

75/3: RIII – 0,7700 ha, RIV – 3,0100 ha, RV – 4,4700 ha, RVI – 0,7600 ha,

Termin konkursu ofert/otwarcie ofert : 16.01.2020r. godz.  10.00

Miejsce konkursu ofert :  Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Złożenie dokumentów zgodnie z Wykazem dokumentów obowiązkowych oraz Regulaminem wyboru oferenta (Wykaz dokumentów obowiązkowych oraz Regulamin  znajdują się na stronie internetowej Fundacji Potulickiej)
 • Wysokość wadium :  kwota 1000,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść: do dnia 14.01.2020 r.
 • Termin składanie ofert : do dnia 15.01.2020 r. godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS NR 09/FV/2019/FP

Dokumentacja nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 08-10.01.2020r. w godz. 10.00-12.00

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych z wybranymi oferentami w terminie 1 tygodnia od daty otwarcia ofert. Fundacja Potulicka zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany warunków konkursu ofert lub jego odwołanie bez podania przyczyny.

KONKURS NR 10/FV/2019/FP

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną na nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : DĄBRÓWKA NOWA  gmina SICIENKO działki o numerze ewidencyjnym  72/1 ; 79/5 obręb DĄBRÓWKA NOWA ujawniona w 13251(SR w Nakle), powierzchnia działek 25,0665 ha.

Opis nieruchomości :  działka niezabudowana, z dostępem do drogi powiatowej, w pobliżu linii energetycznej, sąsiedztwo – zabudowa budynków mieszkalnych , pola uprawne, jeziora, las. Obecnie grunt stanowi powierzchnie upraw rolnych,

Klasa bonitacyjna działki o nr ewid:

72/1: RIII – 13,3700 ha, RIV – 2,4300 ha, RV – 2,2300 ha, W III – 0,1284 ha, W IV – 0,0552 ha, W V – 0,0564 ha,

79/5: RIII – 1,7800 ha, RIV – 3,0065 ha, PsV – 0,0600 ha, LsIV – 2,0400 ha,

Termin konkursu ofert/otwarcie ofert : 16.01.2020r. godz.  10.00

Miejsce konkursu ofert :  Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Złożenie dokumentów zgodnie z Wykazem dokumentów obowiązkowych oraz Regulaminem wyboru oferenta (Wykaz dokumentów obowiązkowych oraz Regulamin  znajdują się na stronie internetowej Fundacji Potulickiej)
 • Wysokość wadium :  kwota 1000,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść: do dnia 14.01.2020 r.
 • Termin składanie ofert : do dnia 15.01.2020 r. godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS NR 10/FV/2019/FP

Dokumentacja nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 08-10.01.2020r. w godz. 10.00-12.00

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych z wybranymi oferentami w terminie 1 tygodnia od daty otwarcia ofert. Fundacja Potulicka zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany warunków konkursu ofert lub jego odwołanie bez podania przyczyny.

KONKURS NR 11/FV/2019/FP

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną na nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : MICHALIN ; SAMSIECZNO  gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ działki o numerze ewidencyjnym  25/1 ; 151/1 obręb MICHALIN ; SAMSIECZNO ujawniona w BY1N/00008387/1 ; BY1N/00008387/1, powierzchnia działek 62,47 ha.

Opis nieruchomości :  działka niezabudowana, z dostępem do drogi gminnej, w pobliżu linii energetycznej, sąsiedztwo – zabudowa budynków mieszkalnych , pola uprawne. Obecnie grunt stanowi powierzchnie upraw rolnych,

Klasa bonitacyjna działki o nr ewid:

25/1: RIV – 9,7567 ha, RV – 3,7032 ha, N – 2,1601 ha,

151/1: RIII – 7,8000 ha, RIV – 36,1700 ha, N – 2,8800 ha

Termin konkursu ofert/otwarcie ofert : 16.01.2020r. godz.  10.00

Miejsce konkursu ofert :  Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Złożenie dokumentów zgodnie z Wykazem dokumentów obowiązkowych oraz Regulaminem wyboru oferenta (Wykaz dokumentów obowiązkowych oraz Regulamin  znajdują się na stronie internetowej Fundacji Potulickiej)
 • Wysokość wadium :  kwota 1000,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść: do dnia 14.01.2020 r.
 • Termin składanie ofert : do dnia 15.01.2020 r. godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS NR 11/FV/2019/FP

Dokumentacja nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 08-10.01.2020r. w godz. 10.00-12.00

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych z wybranymi oferentami w terminie 1 tygodnia od daty otwarcia ofert. Fundacja Potulicka zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany warunków konkursu ofert lub jego odwołanie bez podania przyczyny.

KONKURS NR 12/FV/2019/GRŚ

Gospodarstwo Rolne Ślesin sp. z o.o. z  siedzibą w Ślesinie, Dworcowa 35 , 89-121 Ślesin, ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną na nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : ŚLESIN  gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ działki o numerze ewidencyjnym  485 obręb ŚLESIN ujawniona w BY1N/00021516/2, powierzchnia działek 8,4300 ha.

Opis nieruchomości :  działka niezabudowana, z dostępem do drogi gminnej, w pobliżu linii energetycznej, sąsiedztwo – zabudowa budynków mieszkalnych , pola uprawne. Obecnie grunt stanowi powierzchnie upraw rolnych,

Klasa bonitacyjna działki o nr ewid:

485: RIII – 0,5732 ha, RIV – 7,8562 ha

Termin konkursu ofert/otwarcie ofert : 16.01.2020r. godz.  10.00

Miejsce konkursu ofert :  Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Złożenie dokumentów zgodnie z Wykazem dokumentów obowiązkowych oraz Regulaminem wyboru oferenta (Wykaz dokumentów obowiązkowych oraz Regulamin  znajdują się na stronie internetowej Fundacji Potulickiej)
 • Wysokość wadium :  kwota 1000,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

86 9484 1192 2950 0950 1730 0001

 • Wadium należy wnieść: do dnia 14.01.2020 r.
 • Termin składanie ofert : do dnia 15.01.2020 r. godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS NR 12/FV/2019/GRŚ

Dokumentacja nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 08-10.01.2020r. w godz. 10.00-12.00

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych z wybranymi oferentami w terminie 1 tygodnia od daty otwarcia ofert. Gospodarstwo Rolne Ślesin sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany warunków konkursu ofert lub jego odwołanie bez podania przyczyny.

KONKURS NR 13/FV/2019/CGFP

CGFP sp. z o.o. z  siedziba w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną na nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : ŁOCHOWO  gmina BIAŁE BŁOTA działka o numerze ewidencyjnym 128/9 obręb ŁOCHOWO, powierzchnia działek 6,7719 ha.

Opis nieruchomości :  działka niezabudowana, z dostępem do drogi powiatowej, w pobliżu linii energetycznej, sąsiedztwo – zabudowa budynków mieszkalnych , pola uprawne, łąki, las. Obecnie grunt stanowi powierzchnie upraw rolnych,

Klasa bonitacyjna działki o nr ewid:

128/9: RV – 6,7719 ha,

Termin konkursu ofert/otwarcie ofert : 16.01.2020r. godz.  10.00

Miejsce konkursu ofert :  Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Złożenie dokumentów zgodnie z Wykazem dokumentów obowiązkowych oraz Regulaminem wyboru oferenta (Wykaz dokumentów obowiązkowych oraz Regulamin  znajdują się na stronie internetowej Fundacji Potulickiej)
 • Wysokość wadium :  kwota 1000,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

96 9484 1192 2950 0950 1710 0001

 • Wadium należy wnieść: do dnia 14.01.2020 r.
 • Termin składanie ofert : do dnia 15.01.2020 r. godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS NR 13/FV/2019/CGFP

Dokumentacja nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 08-10.01.2020r. w godz. 10.00-12.00

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych z wybranymi oferentami w terminie 1 tygodnia od daty otwarcia ofert. CGFP sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany warunków konkursu ofert lub jego odwołanie bez podania przyczyny.

KONKURS NR 01/FV/2019/FP

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną na nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : POTULICE  gmina NAKŁO nad NOTECIĄ  działka o numerze ewidencyjnym 24/5 obręb POTULICE ujawniona w KW BY1N/00019899/3 , powierzchnia działki 7,6619 ha.

Opis nieruchomości :  działka niezabudowana, z dostępem do drogi powiatowej, w pobliżu linii energetycznej, sąsiedztwo – zabudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, kopalnia kruszywa, las. Obecnie grunt stanowi powierzchnie upraw rolnych,

Klasa bonitacyjna  : RV – 1,2921  ha, RVI – 5,9979 ha, LzV –  0,3719 ha

Termin konkursu ofert/otwarcie ofert : 22.10.2019r. godz.  10.00

Miejsce konkursu ofert :  Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Złożenie dokumentów zgodnie z Wykazem dokumentów obowiązkowych oraz Regulaminem wyboru oferenta (Wykaz dokumentów obowiązkowych oraz Regulamin  znajdują się na stronie internetowej Fundacji Potulickiej)
 • Wysokość wadium :  kwota 1000,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść: do dnia 16.10.2019r.
 • Termin składanie ofert : do dnia 18.10.2019r. godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS NR 01/PV/2019/FP

Dokumentacja nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 08-10.10.2019r. w godz. 10.00-12.00

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych z wybranymi oferentami w terminie 1 tygodnia od daty otwarcia ofert.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany warunków konkursu ofert lub jego odwołanie bez podania przyczyny.


KONKURS NR 02/FV/2019/FP

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną na nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : DRZEWIANOWO  gmina MROCZA  działka o numerze ewidencyjnym 37/1 obręb DRZEWIANOWO ujawniona w KW BY1N/00008387/1 , powierzchnia działki 6,6700 ha.

Opis nieruchomości :  działka niezabudowana, z dostępem do drogi gminnej, w pobliżu linii energetycznej, sąsiedztwo – gospodarstwo, pola uprawne, las. Obecnie grunt stanowi powierzchnie upraw rolnych,

Klasa bonitacyjna  : RIII – 0,3025 ha, RIV – 3,9144 ha, RV – 1,6106 ha, ŁV – 0,7417 ha, N – 0,1008 ha

Termin konkursu ofert/otwarcie ofert : 22.10.2019r. godz.  10.00

Miejsce konkursu ofert :  Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Złożenie dokumentów zgodnie z Wykazem dokumentów obowiązkowych oraz Regulaminem wyboru oferenta (Wykaz dokumentów obowiązkowych oraz Regulamin  znajdują się na stronie internetowej Fundacji Potulickiej)
 • Wysokość wadium :  kwota 1000,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść: do dnia 16.10.2019r.
 • Termin składanie ofert : do dnia 18.10.2019r. godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS NR 02/FV/2019/FP

Dokumentacja nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 08-10.10.2019r. w godz. 10.00-12.00

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych z wybranymi oferentami w terminie 1 tygodnia od daty otwarcia ofert.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany warunków konkursu ofert lub jego odwołanie bez podania przyczyny.


KONKURS NR 03/FV/2019/FP

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną na nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : TRZECIEWNICA  gmina NAKŁO nad NOTECIĄ  działka o numerze ewidencyjnym 539/16 obręb TRZECIEWNICA ujawniona w KW BY1N/00019898/6 , powierzchnia działki 140,1639 ha.

Opis nieruchomości :  działka niezabudowana, z dostępem do drogi krajowej, w pobliżu linii energetycznej, sąsiedztwo – zabudowa budynków mieszkalnych, pola uprawne, las. Obecnie grunt stanowi powierzchnie upraw rolnych,

Klasa bonitacyjna  : RII – 6,4947 ha, RIII – 48,484 ha, RIV – 43,429 ha, RV – 8,3636 ha, ŁII – 1,228 ha, ŁIII – 12,4404 ha, ŁIV – 0,2528 ha, PsIII – 0,3551 ha, PsIV – 0,41 ha, PsVI – 1,3953 ha, W – 0,2009 ha, LsIII – 12,47 ha, LzIV – 0,2958 ha, LzV – 2,3475 ha, LzVI – 1,3697 ha, N – 0,6271 ha

Termin konkursu ofert/otwarcie ofert : 22.10.2019r. godz.  10.00

Miejsce konkursu ofert :  Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Złożenie dokumentów zgodnie z Wykazem dokumentów obowiązkowych oraz Regulaminem wyboru oferenta (Wykaz dokumentów obowiązkowych oraz Regulamin  znajdują się na stronie internetowej Fundacji Potulickiej)
 • Wysokość wadium :  kwota 1000,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść: do dnia 16.10.2019r.
 • Termin składanie ofert : do dnia 18.10.2019r. godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS NR 03/FV/2019/FP

Dokumentacja nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 08-10.10.2019r. w godz. 10.00-12.00

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych z wybranymi oferentami w terminie 1 tygodnia od daty otwarcia ofert.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany warunków konkursu ofert lub jego odwołanie bez podania przyczyny.


KONKURS NR 04/FV/2019/FP

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną na nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : WIERZCHUCINEK  gmina SICIENKO działka o numerze ewidencyjnym 30/4 obręb WIERZCHUCINEK ujawniona w KW 13266 (SR w Nakle) , powierzchnia działki 14,7995 ha.

Opis nieruchomości :  działka niezabudowana, z dostępem do drogi gminnej, w pobliżu linii energetycznej, sąsiedztwo – zabudowa budynków mieszkalnych , pola uprawne, jeziora, las. Obecnie grunt stanowi powierzchnie upraw rolnych,

Klasa bonitacyjna  : RIII – 0,54 ha, RIV – 9,9095 ha, RV – 3,43 ha, N – 0,92 ha

Termin konkursu ofert/otwarcie ofert : 22.10.2019r. godz.  10.00

Miejsce konkursu ofert :  Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Złożenie dokumentów zgodnie z Wykazem dokumentów obowiązkowych oraz Regulaminem wyboru oferenta (Wykaz dokumentów obowiązkowych oraz Regulamin  znajdują się na stronie internetowej Fundacji Potulickiej)
 • Wysokość wadium :  kwota 1000,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść: do dnia 16.10.2019r.
 • Termin składanie ofert : do dnia 18.10.2019r. godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS NR 04/FV/2019/FP

Dokumentacja nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 08-10.10.2019r. w godz. 10.00-12.00

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych z wybranymi oferentami w terminie 1 tygodnia od daty otwarcia ofert.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany warunków konkursu ofert lub jego odwołanie bez podania przyczyny.