Nieruchomości

OGŁOSZENIA
PRZETARG NR 03/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Sicienko gmina Sicienko, działka o numerze ewidencyjnym 55/2 ujawniona w KW nr BY1N/00008387/1 powierzchnia działki 0,1489 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana  położona w miejscowości gminnej Sicienko z przeznaczeniem pod cele mieszkaniowe. Miejscowość oddalona od miasta Bydgoszcz o ok. 20 km. W Sicienku mieści się Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, oddział przedszkolny, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Zakład Komunalny, oddział banku, przychodnia, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, punkt apteczny oraz market. Stosunkowo niedaleko przebiega nowo wybudowana droga szybkiego ruchu S5. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane i pojedyncze zabudowania jednorodzinne. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Sportowej dz. nr 96.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

W miejscowości Sicienko obowiązuje aktualnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 55/2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sicienko uchwalonego dnia 26 września 2007 roku Uchwałą nr XIII/67/07 Rady Gminy Sicienko w/w działka znajduje się w strefie B6MN – przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowej.

Cena wywoławcza nieruchomości : 121 000 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 26.08.2022r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium : 10% ceny wywoławczej netto    kwota 12 100 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 23.08.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 25.08.2022r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 03/01/2022/FP
 • Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – kontaktowe : 517 495 632, 885 852 995

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

 
 
PRZETARG NR 04/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Sicienko gmina Sicienko, działka o numerze ewidencyjnym 55/3 ujawniona w KW nr BY1N/00008387/1 powierzchnia działki 0,1481 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana  położona w miejscowości gminnej Sicienko z przeznaczeniem pod cele mieszkaniowe. Miejscowość oddalona od miasta Bydgoszcz o ok. 20 km. W Sicienku mieści się Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, oddział przedszkolny, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Zakład Komunalny, oddział banku, przychodnia, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, punkt apteczny oraz market. Stosunkowo niedaleko przebiega nowo wybudowana droga szybkiego ruchu S5. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane i pojedyncze zabudowania jednorodzinne. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Sportowej dz. nr 96.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

W miejscowości Sicienko obowiązuje aktualnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 55/2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sicienko uchwalonego dnia 26 września 2007 roku Uchwałą nr XIII/67/07 Rady Gminy Sicienko w/w działka znajduje się w strefie B6MN – przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowej.

Cena wywoławcza nieruchomości : 120 000 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 26.08.2022r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium : 10% ceny wywoławczej netto    kwota 12 000 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 23.08.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 25.08.2022r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 04/01/2022/FP
 • Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – kontaktowe : 517 495 632, 885 852 995

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

 

 

PRZETARG NR 05/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Sicienko gmina Sicienko, działka o numerze ewidencyjnym 55/4 ujawniona w KW nr BY1N/00008387/1 powierzchnia działki 0,1480 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana  położona w miejscowości gminnej Sicienko z przeznaczeniem pod cele mieszkaniowe. Miejscowość oddalona od miasta Bydgoszcz o ok. 20 km. W Sicienku mieści się Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, oddział przedszkolny, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Zakład Komunalny, oddział banku, przychodnia, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, punkt apteczny oraz market. Stosunkowo niedaleko przebiega nowo wybudowana droga szybkiego ruchu S5. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane i pojedyncze zabudowania jednorodzinne. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Sportowej dz. nr 96.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

W miejscowości Sicienko obowiązuje aktualnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 55/2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sicienko uchwalonego dnia 26 września 2007 roku Uchwałą nr XIII/67/07 Rady Gminy Sicienko w/w działka znajduje się w strefie B6MN – przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowej.

Cena wywoławcza nieruchomości : 120 000 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 26.08.2022r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium : 10% ceny wywoławczej netto    kwota 12 000 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 23.08.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 25.08.2022r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 05/01/2022/FP
 • Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – kontaktowe : 517 495 632, 885 852 995

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

 

 

PRZETARG NR 06/01/2022/FP

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości: Osówiec, gmina Sicienko, Województwo Kujawsko-pomorskie: działka o numerze ewidencyjnym 17/38 o powierzchni 1,7819 ha, działka o numerze ewidencyjnym 13/9  o powierzchni 0,2809 ha  oraz działka o numerze ewidencyjnym 12/18 o powierzchni 0,0959 ha,  ujawnionych w KW nr BY1N/00012199/7.  

Opis nieruchomości :

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane położone są w miejscowości Osówiec w odległości ok. 13 km od centrum Bydgoszczy, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej nr S5, ok. 6,5 km od miejscowości Sicienko. Bezpośrednie sąsiedztwo działek stanowią grunty niezabudowane rolne z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki znajdują się bezpośrednio przy działkach nr 12/16, 17/37 i 13/8 stanowiących drogę ekspresową. Działka nr 17/38 posiada kształt nieregularny, konfiguracja terenu płaska. Uzbrojenie terenu działki – brak. W bliskiej odległości zlokalizowany dostęp do mediów: prąd i woda. Działka nr 13/9 posiada kształt nieregularny, trójkątny. Konfiguracja terenu płaska. Uzbrojenie terenu działki – brak. W bliskiej odległości zlokalizowany dostęp do mediów: prąd i woda. Działka nr 12/18 posiada kształt nieregularny, trójkątny. Konfiguracja terenu płaska. Uzbrojenie terenu działki – brak. W bliskiej odległości zlokalizowany dostęp do mediów: prąd i woda.

Wszystkie działki mają zjazdy z drogi technicznej usytuowanej wzdłuż trasy S5.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Dla terenu położenia nieruchomości brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z treścią Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sicienko – Uchwała Nr XVIII Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lipca 2016 roku,  nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem A – jednostka o charakterze podmiejskim–inwestycyjno–osadniczo– rolniczym.

Cena łączna wywoławcza nieruchomości : 486 150,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 26.08.2022r. godz.  11.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium : 10% ceny wywoławczej netto    kwota 48 615,00 PLN

Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji lub na konto nr:

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 23.08.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 25.08.2022r. do 14.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 06/01/2022/FP

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe: 517 495 632, 885 852 995.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

 

 

PRZETARG NR 07/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości: Zielonczyn, obręb Strzelewogmina Sicienko,  Województwo Kujawsko-pomorskie: działka o numerze ewidencyjnym 56/4 o powierzchni 11,6297 oraz działka o nr ewidencyjnym 56/6 o powierzchni 1,4997 ha, łącznie powierzchnia 13,1294 ha,  ujawnionych w KW nr BY1N/00033359/0.  

Opis nieruchomości :

Teren pofałdowany, na niewielkim fragmencie na działce 56/4, przy drodze wojewódzkiej porośnięty drzewami. Kształt działki nr 56/4 nieregularny, działki 56/6 zbliżony do trapezu z wąską częścią przeznaczoną na dojazd do nieruchomości. Nieruchomość nieuzbrojona w infrastrukturę, nieogrodzona. Działki usytuowane są wzdłuż drogi krajowej nr 10 i drogi wojewódzkiej nr 244.

Nieruchomość położona jest około 5 km od siedziby Urzędu gminy w Sicienku. Bardzo dobra dostępność do planowanej przez GDDKiA trasy szybkiego ruchu S10 (planowany węzeł zjazdowy ok. 300 m od obu działek). Położenie ekonomiczne b. dobre. Obie działki mogą być w całości zagospodarowane inwestycyjnie. Media: przez teren działki przebiegają linie telekomunikacyjne. W pobliżu dostęp do sieci wodociągowej, energetycznej oraz gazociągowej.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

W gminie Sicienko, obręb Strzelewo obowiązuje dla działek 56/4 i 56/6 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą nr XXXI/196/1997 Rady Gminy Sicienko z dnia 22.01.1997 roku w sprawie zmiany miejscowego planu przestrzennego. Działki nr 56/4 i 56/6 położone są na terenie oznaczonym symbolem: Ł 18 P//S/U – przeznaczone  na cele inwestycyjne – zakłady produkcji, bazy, składy i magazyny.

Cena łączna wywoławcza nieruchomości : 16 090 000,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 26.08.2022r. godz.  13.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium : 5% ceny wywoławczej    kwota 804 500,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 23.08.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 25.08.2022r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 07/01/2022/FP

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 995.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

 
 
PRZETARG NR 08/01/2022/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Wierzchucinek,  gmina Sicienko, działka o numerze ewidencyjnym 42, ujawniona w KW nr BY1N/00013166/4,  powierzchnia działki 12,1400 ha.

Opis nieruchomości :

Działka gruntu nr 42 o kształcie nieregularnym. Położona jest między Jeziorem Wierzchucińskim Dużym i Małym. Dojazd po drodze utwardzonej. W bliskiej odległości znajdują się ogródki działkowe. Działka  w znacznej części pokryta jest drzewostanem leśnym. Działka posiada bezpośredni dostęp do jeziora ( ponad 100 m linii brzegowej)

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla terenu położenia nieruchomości brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sicienko – Uchwała numer XVII/148/2016 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lipca 2016 roku, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie typu C.

„Jednostka C” – o charakterze ekologiczno – osadniczym: obejmuje teren w granicach obszaru chronionego krajobrazu (Obszar Ochronnego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich) oraz w jego sąsiedztwie. Możliwy jest rozwój budownictwa mieszkaniowego, usług oraz zagospodarowania turystycznego – rozwój zagospodarowania w oparciu o przepisy regulujące funkcjonowanie obszaru chronionego krajobrazu.

Wskazuje się następujący profil funkcjonalny:

 • Ochronna – teren położony w obszarze chronionego krajobrazu,
 • Funkcja uzupełniająca – rekreacyjno – wypoczynkowa, mieszkaniowa

Cena wywoławcza nieruchomości : 1 844 489,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 26.08.2022r. godz.  13.30

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium : 5% ceny wywoławczej netto    kwota 92 224,45 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 23.08.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 25.08.2022r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 08/01/2022/FP
 • Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – kontaktowe : 517 495 632, 885 852 995

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

 
 
PRZETARG NR 09/01/2022/FP

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Osówiec, gmina Sicienko, Województwo Kujawsko-pomorskie: działka o numerze ewidencyjnym 97/4 o powierzchni 1,3909 ha,  ujawnionej w KW nr BY1N/00012199/7.  

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w miejscowości Osówiec w odległości około. 13 km od centrum Bydgoszczy, około 6,5 km od miejscowości gminnej Sicienko. Działka posiada kształt nieregularny. Konfiguracja terenu płaska. Uzbrojenie terenu przyległego do działki – prąd, woda. Bezpośrednie sąsiedztwo działki nr 91/5 stanowiącej drogę ekspresową. Działka posiada również bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej ustanowionej na działkach nr 67/4 i 67/2. Działka zlokalizowana jest w peryferyjnych częściach miejscowości.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Dla terenu położenia nieruchomości brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z treścią Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sicienko – Uchwała Nr XVIII Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lipca 2016 roku,  nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem A – jednostka o charakterze podmiejskim–inwestycyjno–osadniczo– rolniczym.

Cena łączna wywoławcza nieruchomości : 324 450,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 26.08.2022r. godz.  11.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium : 10% ceny wywoławczej netto    kwota 32 445,00 PLN

Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji lub na konto nr:

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść do dnia 23.08.2022r.
 • Termin składania ofert : do dnia 25.08.2022r. do 14.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 09/01/2022/FP

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe: 517 495 632, 885 852 995.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.