Tag Archives: katolicki uniwersytet lubelski

Laureat Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej

Laureatem Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu w roku 2017 została Magdalena Zdun autorka monografii pt.: „Innowacje. Perspektywa społeczno-kulturowa”