Wojnowo

     1. Dz. nr 25/2 –  Nieruchomość gruntowa położona w Wojnowie gmina Sicienko

Nieruchomość gruntowa położona w Wojnowie gmina Sicienko, dz. nr 25/2 , KW nr BY1N/00012200/8 o powierzchni 0,3746 ha.
Nieruchomość umiejscowiona przy drodze z Wojnowa do Mochla.
Nieruchomość ma dostęp do sieci energetycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej.
Użytek /klasa gruntu R IVa
Cena 40.990 zł

Wypis z rejestru gruntów  Adobe-PDF-Document-icon