Teresin

     1. Działka nr 14/32 –  nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 14/32 położona w m. Teresin, gm. Sicienko.
Działka nr 14/32 o powierzchni 0,1382 ha przylega do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Teren działki płaski. Nieruchomość ma dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej. Teren działki niezagospodarowany. Kształt zbliżony do prostokąta. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się zabudowane nieruchomości mieszkaniowe i gospodarcze.
Przedmiotowa działka zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sicienko znajduje się w jednostce B1 – teren o charakterze rolniczo – osadniczym dla którego ustala się dominującą funkcję – rolnictwo, funkcja uzupełniająca – mieszkaniowa, gospodarcza.

Wypis z Rejestru Gruntów Adobe-PDF-Document-icon

     2. Działka nr 14/33 –  nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 14/33 położona w m. Teresin, gm. Sicienko.
Działka nr 14/33 o powierzchni 0,1418 ha przylega do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Teren działki płaski. Nieruchomość ma dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej. Teren działki niezagospodarowany. Kształt zbliżony do prostokąta. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się zabudowane nieruchomości mieszkaniowe i gospodarcze.
Przedmiotowa działka zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sicienko znajduje się w jednostce B1 – teren o charakterze rolniczo – osadniczym dla którego ustala się dominującą funkcję – rolnictwo, funkcja uzupełniająca – mieszkaniowa, gospodarcza.

Wypis z Rejestru Gruntów Adobe-PDF-Document-icon