Teresin

     1. Działka rolna zabudowana nr 8/4 – 205 800 zł 

Na sprzedaż działka rolna zabudowana nr 8/4 w m. Teresin, gm. Sicienko o powierzchni 0,3928 ha. Działka położona przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Teren działki płaski, kształt nieregularny. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Na działce znajduje się budynek byłej mleczarni i budynek gospodarczy. Teren zabudowy ogrodzony jest płotem z siatki drucianej na słupkach stalowych. Wokół budynku byłej mleczarni drogi i place wykonane z nawierzchni betonowej. Na terenie rolnym rosną stare drzewa topoli.
Budynek po byłej mleczarni posiada charakter produkcyjny z częścią biurowo – socjalną i mieszkaniową nad częścią produkcyjną. Budynek piętrowy, w części biurowo – socjalnej parterowy, podpiwniczony, wolnostojący, z dobudowaną kotłownią z kominem od strony zachodniej. Ściany murowane z cegły. Stropy nad sutereną ceramiczne łukowe typu Kleina. Nad parterem stropy drewniane belkowe z podsufitką. Dach nad częścią piętrową drewniany krokwiowy dwuspadowy z poddaszem użytkowym. Nad częścią parterową dachy drewniane jednospadowe. Wszystkie dachy kryte papą na deskowaniu. Opierzenia, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Nad rampą na froncie budynku zadaszenia. Okna w części produkcyjnej pojedyncze stalowe. Drzwi zewnętrzne stalowe. Drzwi wewnętrzne części produkcyjnej pojedyncze stalowe. Okna w części biurowo – socjalnej i mieszkalnej drewniane skrzynkowe. Posadzki z płytek klinkierowych, a w mieszkaniach podłogi z desek. Tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo – wapienne, malowane. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, oświetleniową i siłową, wodociągową, kanalizacyjną z odpływem do szamba i centralnego ogrzewania z lokalnej kotłowni. Rok budowy ok. 1930 r.
Powierzchnia użytkowa budynku na podstawie przeprowadzonych pomiarów inwentaryzacyjnych wynosi:
– część parterowa budynku:
1) produkcja na parterze – 336,29 m2
2) biura i socjalne – 57,01 m2
3) komunikacja – 27,01 m2
4) solownia i magazyny w suterenie – 283,27 m2
5) kotłownia – 45,00 m2
Łącznie produkcja z częścią biurowo – socjalną – 748,58 m2.
– część piętrowa budynku: lokale mieszkalne – 220,42 m2
Dodatkowo na działce budynek gospodarczy, w złym stanie technicznym do rozbiórki.

     2. Działka nr 8/3 –  nieruchomość gruntowa niezabudowana – 39 000 zł 

Działka nr 8/3 –  nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Teresin gm. Sicienko.  KW nr By1N/00011887/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nakle n/Notecią , IV Wydział Ksiąg wieczystych.
Powierzchnia : 0,5381 ha. Działka położona przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej, z dostępem do sieci energetycznej i wodociągowej.

Wypis z Rejestru Gruntów Adobe-PDF-Document-icon

     3. Działka nr 14/32 –  nieruchomość gruntowa niezabudowana – 42 300 zł 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 14/32 położona w m. Teresin, gm. Sicienko.
Działka nr 14/32 o powierzchni 0,1382 ha przylega do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Teren działki płaski. Nieruchomość ma dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej. Teren działki niezagospodarowany. Kształt zbliżony do prostokąta. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się zabudowane nieruchomości mieszkaniowe i gospodarcze.
Przedmiotowa działka zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sicienko znajduje się w jednostce B1 – teren o charakterze rolniczo – osadniczym dla którego ustala się dominującą funkcję – rolnictwo, funkcja uzupełniająca – mieszkaniowa, gospodarcza.

Wypis z Rejestru Gruntów Adobe-PDF-Document-icon

     4. Działka nr 14/33 –  nieruchomość gruntowa niezabudowana – 42 300 zł 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 14/33 położona w m. Teresin, gm. Sicienko.
Działka nr 14/33 o powierzchni 0,1418 ha przylega do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Teren działki płaski. Nieruchomość ma dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej. Teren działki niezagospodarowany. Kształt zbliżony do prostokąta. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się zabudowane nieruchomości mieszkaniowe i gospodarcze.
Przedmiotowa działka zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sicienko znajduje się w jednostce B1 – teren o charakterze rolniczo – osadniczym dla którego ustala się dominującą funkcję – rolnictwo, funkcja uzupełniająca – mieszkaniowa, gospodarcza.

Wypis z Rejestru Gruntów Adobe-PDF-Document-icon