Strzelewo

 

 1. Nieruchomość rolna zabudowana nr 66/21 –  483 600,00 zł

Działka nr 66/21 w Strzelewie gm. Sicienko – nieruchomość rolna zabudowana, ujawniona w KW BY1N/00012323/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią.
Powierzchnia działki 3,0790 ha. Dojazd z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na działce 84/4 oraz z drogi gruntowej na dz. nr 84/1. Działka zabudowana jest budynkami inwentarskimi, warsztatowymi i magazynowymi służącymi do produkcji rolniczej. Nieruchomość posiada uzbrojenie techniczne w prąd i wodę.

Wypis z Rejestru Gruntów Adobe-PDF-Document-icon

     2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 74/2 –  82 000,00 zł

Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 74/2 o powierzchni 0,6454ha w miejscowości Strzelewo, gm. Sicienko.
Od strony południowej na niewielkiej skapie nieruchomość sąsiaduje z działkami o zabudowie jednorodzinnej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej i drogi krajowej nr 10.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sicienko:
– dominująca funkcja – mieszkaniowa (o charakterze podmiejskim) oraz gospodarcza (tereny wytwórczości rzemiosła, magazynów, składów)
Powierzchnia działki 0,6454 ha:
– RIIIb 0,0154 ha
– RIVa 0,6300 ha

Wypis z Rejestru Gruntów Adobe-PDF-Document-icon                                                                      2fc685b4081782d863b0c0c452ee54197b

     3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 74/4 –  38 000,00 zł

Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 74/4 o powierzchni 0,1461ha w miejscowości Strzelewo, gm. Sicienko. Kształt działki zbliżony do trapezu. Teren lekko pochyły w kierunku drogi krajowej nr 10. Północna część działki przylega bezpośrednio do DK 10. Dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia technicznego w prąd i kanalizację. Przyłącze wody z sąsiedniej nieruchomości po uzgodnieniu z gestorem sieci. Działka sąsiaduje bezpośrednio z działkami o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Powierzchnia działki 0,1461ha:
– RIIIb – 0,1461ha

Wypis z Rejestru Gruntów Adobe-PDF-Document-icon

     4. Nieruchomość gruntowa zabudowana nr 66/14 – 192 400 zł  

Nieruchomość gruntowa zabudowana nr 66/14 o powierzchni 1,1652ha w Strzelewie gm. Sicienko. Nieruchomość położona jest przy drodze krajowej nr 10 oraz drodze wewnętrznej stanowiącej dojazd do zabudowań mieszkalnych i usługowych oraz terenów zielonych. Nieruchomość położona jest w strefie B ochrony konserwatorskiej. Na terenie nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Teren pochyły w kierunku północnym. Na nieruchomości znajduje się zbiornik p.poż. i budynek gospodarczy. . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sicienko: obszar przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniowo-usługową.

Wypis z Rejestru Gruntów Adobe-PDF-Document-icon

     5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 66/15 – 136 500 zł

Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 66/15 o powierzchni 0,6965ha w Strzelewie gm. Sicienko. Nieruchomość położona jest przy drodze krajowej nr 10 oraz drodze wewnętrznej stanowiącej dojazd do zabudowań mieszkalnych i usługowych oraz terenów zielonych. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sicienko: obszar przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniowo-usługową.

Wypis z Rejestru Gruntów Adobe-PDF-Document-icon