Strzelewo

 

      1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 74/2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 74/2 o powierzchni 0,6454ha w miejscowości Strzelewo, gm. Sicienko.
Od strony południowej na niewielkiej skapie nieruchomość sąsiaduje z działkami o zabudowie jednorodzinnej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej i drogi krajowej nr 10.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sicienko:
– dominująca funkcja – mieszkaniowa (o charakterze podmiejskim) oraz gospodarcza (tereny wytwórczości rzemiosła, magazynów, składów)
Powierzchnia działki 0,6454 ha:
– RIIIb 0,0154 ha
– RIVa 0,6300 ha

Wypis z Rejestru Gruntów Adobe-PDF-Document-icon                                                                     

     2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 74/4

Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 74/4 o powierzchni 0,1461ha w miejscowości Strzelewo, gm. Sicienko. Kształt działki zbliżony do trapezu. Teren lekko pochyły w kierunku drogi krajowej nr 10. Północna część działki przylega bezpośrednio do DK 10. Dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia technicznego w prąd i kanalizację. Przyłącze wody z sąsiedniej nieruchomości po uzgodnieniu z gestorem sieci. Działka sąsiaduje bezpośrednio z działkami o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Powierzchnia działki 0,1461ha:
– RIIIb – 0,1461ha

Wypis z Rejestru Gruntów Adobe-PDF-Document-icon

     3. Nieruchomość gruntowa zabudowana nr 66/14 

Nieruchomość gruntowa zabudowana nr 66/14 o powierzchni 1,1652ha w Strzelewie gm. Sicienko. Nieruchomość położona jest przy drodze krajowej nr 10 oraz drodze wewnętrznej stanowiącej dojazd do zabudowań mieszkalnych i usługowych oraz terenów zielonych. Nieruchomość położona jest w strefie B ochrony konserwatorskiej. Na terenie nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Teren pochyły w kierunku północnym. Na nieruchomości znajduje się zbiornik p.poż. i budynek gospodarczy. . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sicienko: obszar przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniowo-usługową.

Wypis z Rejestru Gruntów Adobe-PDF-Document-icon

     4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 66/15

Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 66/15 o powierzchni 0,6965ha w Strzelewie gm. Sicienko. Nieruchomość położona jest przy drodze krajowej nr 10 oraz drodze wewnętrznej stanowiącej dojazd do zabudowań mieszkalnych i usługowych oraz terenów zielonych. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sicienko: obszar przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniowo-usługową.

Wypis z Rejestru Gruntów Adobe-PDF-Document-icon