Sicienko

 1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Nieruchomości gruntowe niezabudowane nr 2/7, 2/8, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14 położone przy ul. Ogrodowej w Sicienku. Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ozn. symbolem B9MN). Ulica posiada nawierzchnię asfaltową. Nieruchomość położona na obrzeżach wis, przy wjeździe od strony Bydgoszczy. Teren działek płaski, kształt zbliżony do prostokąta. Działki z ulicy Ogrodowej mają dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Teren obecnie niezagospodarowany.

Nieruchomość gruntowa nr 2/2 o powierzchni 2,2419 ha została podzielona na następujące działki:

– działka nr 2/7 o powierzchni 0,1286 ha
– działka nr 2/8 o powierzchni 0,1366 ha
– działka nr 2/10 o powierzchni 0,1257 ha
– działka nr 2/11 o powierzchni 0,1312 ha
– działka nr 2/12 o powierzchni 0,1368 ha
– działka nr 2/13 o powierzchni 0,1424 ha
– działka nr 2/14 o powierzchni 1,0839 ha

Projekt Podziału Nieruchomości Adobe-PDF-Document-icon