Samsieczno

     1. Działka rolna zabudowana nr 86/19

Na sprzedaż działka rolna zabudowana nr 86/19 w m.Samsieczno, gm. Sicienko o powierzchni 1,6749ha (Br – RIIIb). Działka usytuowana przy drodze o nawierzchni gruntowej, w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkaniowych i upraw rolnych, 7 km od siedziby gminy.
Nieruchomość zabudowana budynkami rolnymi:
• budynek obory, pow. 714m2
• budynek stodoły, pow. 319m2
• budynek cielętnik – chlew , pow. 250m2
• budynek magazynu zbożowego, pow. 278m2