Goncarzewy

1. Staw Goncarzewy, gm. Sicienko dz. nr 20/4

Na sprzedaż nieruchomość rolna niezabudowana w m. Goncarzewy, gm. Sicienko dz. nr 20/4, pow. 3,0346ha. W części centralnej działki staw.

Wypis z Rejestru Gruntów Adobe-PDF-Document-icon