Sprzedaż Nieruchomości

Po utworzeniu w 1925 roku przez hrabinę Fundacji Potulickiej w jej skład weszły następujące folwarki: Potulice, Ślesin, Kazin, Anielin, Michalin, Teresin, Goncarzewo, Kasprowo, Samsieczno, Marynin i Gabrielin oraz rewiry leśne: Potulice, Kazimierzowo, Pętacz i Urszulin.
W latach 1968-1973 wymienione gospodarstwa były sukcesywnie przyłączane do Kombinatu PGR w Wojnowie. Wyjątek stanowiły Potulice – tamtejszy pałac wraz z ogrodem hrabina krótko przed śmiercią przekazała na rzecz Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców.
Dziś majątek zarządzany przez Fundację sięga wsi Krąpiewo – na północy, Lisiego Ogona – na południu, sołectwa Ślesin od strony zachodniej i Osówca od strony wschodniej.