Przetargi archiwalne

4. PRZETARG NR 21/2018/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : Wojnowo gmina Sicienko,  Województwo Kujawsko-pomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 25/2 ujawniona w KW nr BY1N/00012200/8 klasa R IVa, powierzchnia działki 0,3746 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana usytuowana przy drodze z Wojnowa do Mochla. Teren porośnięty gęstymi samosiejkami drzew z przewagą klonu. Nieruchomość ma dostęp do sieci energetycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sicienko uchwalonego Uchwałą nr XVII/148/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.07.2016r. ww. działka znajduje się w jednostce „B1”  – teren o charakterze rolniczo-osadniczym, dla którego dominującą funkcją jest rolnictwo a funkcja uzupełniającą – funkcja mieszkaniowa i gospodarcza.

Cena wywoławcza nieruchomości : 40.990,00 PLN

Termin otwarcia ofert  : 09.10.2018r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium : 5% ceny wywoławczej netto    kwota 2.049,50 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść : do dnia 02.10.2018r.
 • Termin składania ofert : do dnia 04.10.2018r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 21/2018/FP

Dokumentacja nieruchomości do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 18-20.09.2018r. w godz. 10.00-12.00 (tel. kontaktowe : 500 494 110, 885 855 039)

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.
Wypis z Rejestru Gruntów Adobe-PDF-Document-icon

 

5. PRZETARG NR 22/2018/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (las) w miejscowości : Występ gmina Nakło nad Notecią  Województwo Kujawsko-pomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 34/2, obręb nr 0012, ujawniona w KW nr BY1N/00019899/3,  klasa Ls V (las) , powierzchnia działki 0,5300 ha.

Opis nieruchomości :

Działka umiejscowiona w m. Występ gm. Nakło n/Notecią, Woj. Kujawsko – Pomorskie, kształt nieregularny zbliżony do prostokąta, teren zróżnicowany wysokościowo, od strony południowej stroma skarpa. Powierzchnia 0,5300 ha. Cała działka pokryta drzewostanem leśnym – sosna w podszycie dąb. Sosna  wiek średni  31 lat stopień zadrzewienia 0,4  ; sosna wiek średni 41 lat stopień zadrzewienia 0,4.

W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Las, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nakło n/Notecią – Uchwała nr XVIII/308/2016 Rady Miejskiej Nakła n/Notecią z dn. 28.01.2016r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie jednostki „C”

Cena wywoławcza nieruchomości : 36.000,00 PLN

Termin otwarcia ofert  : 09.10.2018r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium : 5% ceny wywoławczej netto    kwota 1.800,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść : do dnia 02.10.2018r.
 • Termin składania ofert : do dnia 04.10.2018r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 22/2018/FP

Dokumentacja nieruchomości do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 18-20.09.2018r. w godz. 10.00-12.00 (tel. kontaktowe : 500 494 110, 885 855 039)

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.
Wypis z Rejestru Gruntów Adobe-PDF-Document-icon

 

6. PRZETARG NR 23/2018/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : Teresin

 1. Sicienko, Województwo Kujawsko-pomorskie, działka nr 14/32, KW nr BY1N/00008387/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Fundacji Potulickiej, klasa R IVa, powierzchnia działki 0,1382 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana usytuowana przy drodze z Teresina  do Samsieczna. Teren zakrzewiony. Nieruchomość ma dostęp do sieci energetycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej. Dla nieruchomości uzyskano Warunki Zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sicienko uchwalonego Uchwałą nr XVII/148/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.07.2016r. ww. działka znajduje się w jednostce „B1”  – teren o charakterze rolniczo-osadniczym, dla którego dominującą funkcją jest rolnictwo a funkcja uzupełniającą – funkcja mieszkaniowa i gospodarcza.

Cena wywoławcza nieruchomości : 29.000,00 PLN

Termin otwarcia ofert  : 09.10.2018r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium : 5% ceny wywoławczej netto    kwota 1.450,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść : do dnia 02.10.2018r.
 • Termin składania ofert : do dnia 04.10.2018r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 21/2018/FP

Dokumentacja nieruchomości do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 18-20.09.2018r. w godz. 10.00-12.00 (tel. kontaktowe : 500 494 110, 885 855 039)

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.
Wstępny projekt podziału nieruchomości Adobe-PDF-Document-icon

 

7. PRZETARG NR 24/2018/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : Teresin

 1. Sicienko, Województwo Kujawsko-pomorskie, działka nr 14/33, KW nr BY1N/00008387/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Fundacji Potulickiej, klasa R IVa, powierzchnia działki 0,1418 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana usytuowana przy drodze z Teresina  do Samsieczna. Teren zakrzewiony. Nieruchomość ma dostęp do sieci energetycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej. Dla nieruchomości uzyskano Warunki Zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sicienko uchwalonego Uchwałą nr XVII/148/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.07.2016r. ww. działka znajduje się w jednostce „B1”  – teren o charakterze rolniczo-osadniczym, dla którego dominującą funkcją jest rolnictwo a funkcja uzupełniającą – funkcja mieszkaniowa i gospodarcza.

Cena wywoławcza nieruchomości : 30.000,00 PLN

Termin otwarcia ofert  : 09.10.2018r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium : 5% ceny wywoławczej netto    kwota 1.500,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść : do dnia 02.10.2018r.
 • Termin składania ofert : do dnia 04.10.2018r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 21/2018/FP

Dokumentacja nieruchomości do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 18-20.09.2018r. w godz. 10.00-12.00 (tel. kontaktowe : 500 494 110, 885 855 039)

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.
Wstępny projekt podziału nieruchomości Adobe-PDF-Document-icon

 

8. PRZETARG NR 25/2018/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej kotłowni w miejscowości : Ślesin gmina Nakło nad Notecią,  Województwo Kujawsko-pomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 707 ujawniona w KW nr BY1N/00019900/4,  klasa Bi, powierzchnia działki 0,0769 ha. powierzchnia użytkowa budynku 160,32 m2.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem byłej kotłowni, usytuowana przy drodze wewnętrznej – ul. Boczna (droga utwardzona betonowa). Budynek parterowy, niepodpiwniczony, ściany murowane z cegły. Wyposażony w sieć elektryczną, kanalizacyjną i wodociągową, rok budowy ok. 1975r. Podjazd i plac wokół budynku posiada nawierzchnie asfaltową. W sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Inne tereny zabudowane.

Cena wywoławcza nieruchomości : 50.000,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 09.10.2018r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium : 5% ceny wywoławczej netto    kwota 2.500,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść : do dnia 02.10.2018r.
 • Termin składania ofert : do dnia 04.10.2018r. do 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 21/2018/FP

Dokumentacja nieruchomości do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 18-20.09.2018r. w godz. 10.00-12.00 (tel. kontaktowe : 500 494 110, 885 855 039)

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.
Wypis z Rejestru Gruntów Adobe-PDF-Document-icon