Aktualności

W latach swego życia Aniela hr. Potulicka podejmowała szereg inicjatyw misyjnych. Między innymi finansowała dzieło błogosławionej Marii Karłowskiej, stworzyła poznański Zakład dla Nieuleczalnie Chorych, ufundowała Zakład Opiekuńczy i Żłobek pw. św. Floriana w Bydgoszczy. Była donatorką wielu kościołów, kaplic, bibliotek, towarzystw kulturalnych i artystycznych, kół rękodzieła, kursów etc. W końcu u kresu swego życia utworzyła Fundację Potulicką na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

pałac

Pałac w Wojnowie

Obecna działalność Fundacji jest całkowicie zgodna z prospołeczną drogą  obraną przez fundatorkę przed laty. Jej owocem jest między innymi inicjatywa utworzenia stypendium Fundacji Potulickiej, w celu materialnego wsparcia studentów KUL mających dobre wyniki w nauce i pochodzących z terenów wiejskich, z rodzin wielodzietnych o niskich dochodach. Ponadto ufundowana zostanie także nagroda naukowa, która będzie przyznawana corocznie podczas Święta Patronalnego KUL, za wybitne osiągnięcia wpisujące się w katolicką naukę społeczną.