Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to najstarsza uczelnia Lublina, zajmująca szczególne miejsce w tworzeniu kultury polskiej, otwarta na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności.

CGFP Wojnowo

CGFP Wojnowo

Spółka CGFP realizuje założenia idei społecznej odpowiedzialności biznesu – buduje długotrwałe relacje z różnymi grupami interesariuszy.

CGFP Ryby

CGFP Ryby

Tradycja gospodarki karpiowej w okolicach Ślesina ma około 100 lat, jednak historia rybactwa w tej części regionu jest znacznie dłuższa.

SPIŻARNIA HRABINY POTULICKIEJ

SPIŻARNIA HRABINY POTULICKIEJ

„Spiżarnia Hrabiny Potulickiej” to odwołanie do bogatej historii folwarku ślesińskiego, którego dzieje są ściśle związane z postacią hrabiny Anieli Potulickiej.

Najnowsze Wpisy